Logo design

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $150
 • Các bài thi đã nhận: 1602

Tóm tắt cuộc thi

Requesting unique and original word logo of Gastro Group, a statewide network of gastroenterologists dedicated to the advanced gastrointestinal care of its patients.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • shiuliakter799
  shiuliakter799
  • cách đây 1 tháng

  please check my entrie #746

  • cách đây 1 tháng
 • mha58c64b2fbe605
  mha58c64b2fbe605
  • cách đây 1 tháng

  Sir, please check my entries #233 , #1735 #1737

  • cách đây 1 tháng
 • HSacumen
  HSacumen
  • cách đây 1 tháng

  this logo means a statewide network and gastric #1743

  • cách đây 1 tháng
 • designhunter007
  designhunter007
  • cách đây 1 tháng

  please check my all entry's #1695 #1697 #1700 #1717 #1724 #1738 #1740

  • cách đây 1 tháng
 • Arakibsarkar668
  Arakibsarkar668
  • cách đây 1 tháng

  Sir, please check my all entry #253 #283 #285 #1530 #1643 #1702 #1705 #1706 #1708

  • cách đây 1 tháng
 • Arakibsarkar668
  Arakibsarkar668
  • cách đây 1 tháng

  Sir, please check my all entry #253 #283 #285 #1530 #1643 #1702 #1705 #1706 #1708

  • cách đây 1 tháng
 • paek27
  paek27
  • cách đây 1 tháng

  please check #1696 , #1698 , #1704 .

  • cách đây 1 tháng
 • Oronno420
  Oronno420
  • cách đây 1 tháng

  Dear Respected Contest holder, Check my entry #819 #791 #765 #764
  All Those are unique and modern Logo.. I think you will be satisfied by see them .. Please Give me your feedback so that i can give you better concept for you...
  Thank you

  • cách đây 1 tháng
 • Oronno420
  Oronno420
  • cách đây 1 tháng

  Dear Respected Contest holder, Check my entry #819 #791 #765 #764
  All Those are unique and modern Logo.. I think you will be satisfied by see them .. Please Give me your feedback so that i can give you better concept for you...
  Thank you

  • cách đây 1 tháng
 • Oronno420
  Oronno420
  • cách đây 1 tháng

  Dear Respected Contest holder, Check my entry #819 #791 #765 #764
  All Those are unique and modern Logo.. I think you will be satisfied by see them .. Please Give me your feedback so that i can give you better concept for you...
  Thank you

  • cách đây 1 tháng
 • Oronno420
  Oronno420
  • cách đây 1 tháng

  Dear Respected Contest holder, Check my entry #819 #791 #765 #764
  All Those are unique and modern Logo.. I think you will be satisfied by see them .. Please Give me your feedback so that i can give you better concept for you...
  Thank you

  • cách đây 1 tháng
 • Oronno420
  Oronno420
  • cách đây 1 tháng

  Dear Respected Contest holder, Check my entry #819 #791 #765 #764
  All Those are unique and modern Logo.. I think you will be satisfied by see them .. Please Give me your feedback so that i can give you better concept for you...
  Thank you

  • cách đây 1 tháng
 • Oronno420
  Oronno420
  • cách đây 1 tháng

  Dear Respected Contest holder, Check my entry #819 #791 #765 #764
  All Those are unique and modern Logo.. I think you will be satisfied by see them .. Please Give me your feedback so that i can give you better concept for you...
  Thank you

  • cách đây 1 tháng
 • Oronno420
  Oronno420
  • cách đây 1 tháng

  Dear Respected Contest holder, Check my entry #819 #791 #765 #764
  All Those are unique and modern Logo.. I think you will be satisfied by see them .. Please Give me your feedback so that i can give you better concept for you...
  Thank you

  • cách đây 1 tháng
 • Oronno420
  Oronno420
  • cách đây 1 tháng

  Dear Respected Contest holder, Check my entry #819 #791 #765 #764
  All Those are unique and modern Logo.. I think you will be satisfied by see them .. Please Give me your feedback so that i can give you better concept for you...
  Thank you

  • cách đây 1 tháng
 • Oronno420
  Oronno420
  • cách đây 1 tháng

  Dear Respected Contest holder, Check my entry #819 #791 #765 #764
  All Those are unique and modern Logo.. I think you will be satisfied by see them .. Please Give me your feedback so that i can give you better concept for you...
  Thank you

  • cách đây 1 tháng
 • Oronno420
  Oronno420
  • cách đây 1 tháng

  Dear Respected Contest holder, Check my entry #819 #791 #765 #764
  All Those are unique and modern Logo.. I think you will be satisfied by see them .. Please Give me your feedback so that i can give you better concept for you...
  Thank you

  • cách đây 1 tháng
 • Oronno420
  Oronno420
  • cách đây 1 tháng

  Dear Respected Contest holder, Check my entry #819 #791 #765 #764
  All Those are unique and modern Logo.. I think you will be satisfied by see them .. Please Give me your feedback so that i can give you better concept for you...
  Thank you

  • cách đây 1 tháng
 • Oronno420
  Oronno420
  • cách đây 1 tháng

  Dear Respected Contest holder, Check my entry #819 #791 #765 #764
  All Those are unique and modern Logo.. I think you will be satisfied by see them .. Please Give me your feedback so that i can give you better concept for you...
  Thank you

  • cách đây 1 tháng
 • Oronno420
  Oronno420
  • cách đây 1 tháng

  Dear Respected Contest holder, Check my entry #819 #791 #765 #764
  All Those are unique and modern Logo.. I think you will be satisfied by see them .. Please Give me your feedback so that i can give you better concept for you...
  Thank you

  • cách đây 1 tháng
 • Oronno420
  Oronno420
  • cách đây 1 tháng

  Dear Respected Contest holder, Check my entry #819 #791 #765 #764
  All Those are unique and modern Logo.. I think you will be satisfied by see them .. Please Give me your feedback so that i can give you better concept for you...
  Thank you

  • cách đây 1 tháng
 • selahhazard
  selahhazard
  • cách đây 1 tháng

  please check #1210 #1208

  • cách đây 1 tháng
 • ahanowar
  ahanowar
  • cách đây 1 tháng

  please check #1644

  • cách đây 1 tháng
 • talukdarm724
  talukdarm724
  • cách đây 1 tháng

  Check #161 , #167 , #172 , Thanks

  • cách đây 1 tháng
 • rifat007r
  rifat007r
  • cách đây 1 tháng

  #1635 #1632

  • cách đây 1 tháng
 • almahmud97
  almahmud97
  • cách đây 1 tháng

  Sir please check my entry #1626 #1628

  • cách đây 1 tháng
 • rifat007r
  rifat007r
  • cách đây 1 tháng

  Please CHECK #1195 #1200 #1201

  • cách đây 1 tháng
 • mahamid110
  mahamid110
  • cách đây 1 tháng

  Please check entry #1624 . Thank you .

  • cách đây 1 tháng
 • sfozlor
  sfozlor
  • cách đây 1 tháng

  please check out #1525#1619

  • cách đây 1 tháng
 • mithumonti
  mithumonti
  • cách đây 1 tháng

  Please check my entry #1612 and #1613
  Thanks

  • cách đây 1 tháng
 • maminur4910
  maminur4910
  • cách đây 1 tháng

  please check #1603

  • cách đây 1 tháng
 • ashfaqulhuda
  ashfaqulhuda
  • cách đây 1 tháng

  Please check #71 , #137 & #141 . All 3 different logo designs. Thanks

  • cách đây 1 tháng
 • asadmohon456
  asadmohon456
  • cách đây 1 tháng

  Please check #1595 , #1596 , #1597

  • cách đây 1 tháng
 • lyonor
  lyonor
  • cách đây 1 tháng

  please check #1578

  • cách đây 1 tháng
 • TLMkalam
  TLMkalam
  • cách đây 1 tháng

  Please Kindly Check #1222 #1220 #1160 #1159 #1117 #1111

  • cách đây 1 tháng
 • Nuruzzaman54
  Nuruzzaman54
  • cách đây 1 tháng

  #1542 Please check and hit the like button.

  • cách đây 1 tháng
 • Fuuliner
  Fuuliner
  • cách đây 1 tháng

  Hey sir. Please check my professional design. You will like it :) #1443

  • cách đây 1 tháng
 • sfozlor
  sfozlor
  • cách đây 1 tháng

  please check out my entry #1525

  • cách đây 1 tháng
 • Nasim618
  Nasim618
  • cách đây 1 tháng

  Boss please see #1432 #1427 #1421

  • cách đây 1 tháng
 • Mohimasultana
  Mohimasultana
  • cách đây 1 tháng

  #1494

  • cách đây 1 tháng
 • Mohimasultana
  Mohimasultana
  • cách đây 1 tháng

  #1492

  • cách đây 1 tháng
 • Mohimasultana
  Mohimasultana
  • cách đây 1 tháng

  #1490

  • cách đây 1 tháng
 • Mohimasultana
  Mohimasultana
  • cách đây 1 tháng

  #1145 #1148

  • cách đây 1 tháng
 • Mohimasultana
  Mohimasultana
  • cách đây 1 tháng

  #1137 #1143

  • cách đây 1 tháng
 • KOUSHIKit
  KOUSHIKit
  • cách đây 1 tháng

  #1515 #1516 #1521

  • cách đây 1 tháng
 • raographix
  raographix
  • cách đây 1 tháng

  Kindly Check #1414 #1493 Thanks!!

  • cách đây 1 tháng
 • ericsatya233
  ericsatya233
  • cách đây 1 tháng

  #1452

  • cách đây 1 tháng
 • Habibulbasarr
  Habibulbasarr
  • cách đây 1 tháng

  please check #1441 #1442 #1448 #1469

  • cách đây 1 tháng
 • Habibulbasarr
  Habibulbasarr
  • cách đây 1 tháng

  sir hope you like my design ,please check #1424 #1426 #1430 #1433 #1435 #1438 #1439

  • cách đây 1 tháng
 • Fuuliner
  Fuuliner
  • cách đây 1 tháng

  Hey sir. Please check my professional design. You will like it :) #1443

  • cách đây 1 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!