Logo design

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $88
 • Các bài thi đã nhận: 2
 • Người chiến thắng: mohammadArif200

Tóm tắt cuộc thi

Мы осуществляем осмотр сломанной бытовой техники, кондиционеров и ремонт различной бытовой техники. Хотим стилизованный и интересный дизайн логотипа.

Мы повысили приз до $80 и продлили конкурс еще на неделю. Из все представленных вариантов пока не нашли то, что бы нам понравилось.

Хотим, чтобы вы поэксперементировали с цифрой 1 и сокращением FAR. Обыграйте их для дизайна логотипа.

Логотип будет использоваться везде: на одежде, на визитках, на сайте, на машинах.
Хочется, чтобы клиенты увидя логотип, сразу понимали, что это ремонт!

Можете попробовать сделать комбинации из логотипов. Т.е. несколько видоизмененных вариантов. К примеру, разных цветов.


We carry out inspection of the broken household appliances, sockets, conditioners and repair of various household appliances. We want a stylized and interesting logo design.

We raised the prize to $80 and extended the contest for another week. Of all the options presented have not yet found what we would like.

We want you to experiment with the number 1 and the abbreviation FAR. Beat them for logo design.
The logo will be used everywhere, on the site, on caps, on shirts, by car, on business cards.
We want customers to see the logo, immediately realized that this repair!

You can try to make a combination of logos. I. e. several modified versions. For example, different colors.

Company name - First Appliance Repair

You can try to create a logo with the number 1 or 1st

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“everything good. ”

Hình ảnh hồ sơ tiananor12, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • BDSEO
  BDSEO
  • cách đây 2 tuần

  Dear Contest Holder, Please check my entries #158, #159, #160, #161, #162 and #163. If you need any kind of changes or anything then reply me. Thanks.

  • cách đây 2 tuần
 • DetroitMS
  DetroitMS
  • cách đây 2 tuần

  #147 Посмотрите, пожалуйста :)

  • cách đây 2 tuần
 • talismstudio
  talismstudio
  • cách đây 3 tuần

  Лучшие варианты загружены под номером 137. Можно завершать конкурс)

  • cách đây 3 tuần
 • mohammadArif200
  mohammadArif200
  • cách đây 3 tuần

  #135

  • cách đây 3 tuần
 • payel66332211
  payel66332211
  • cách đây 3 tuần

  please check #121 , #122

  • cách đây 3 tuần
 • payel66332211
  payel66332211
  • cách đây 3 tuần

  i be updated my entry please check #113, #114

  • cách đây 3 tuần
 • foysalzuben
  foysalzuben
  • cách đây 3 tuần

  please check entry #105

  • cách đây 3 tuần
 • secretejohn
  secretejohn
  • cách đây 3 tuần

  please check#99

  • cách đây 3 tuần
 • graphicworld470
  graphicworld470
  • cách đây 3 tuần

  #97

  • cách đây 3 tuần
 • graphicworld470
  graphicworld470
  • cách đây 3 tuần

  please check

  • cách đây 3 tuần
 • graphicworld470
  graphicworld470
  • cách đây 3 tuần

  please check #94

  • cách đây 3 tuần
 • graphicworld470
  graphicworld470
  • cách đây 3 tuần

  please check #93

  • cách đây 3 tuần
 • graphicworld470
  graphicworld470
  • cách đây 3 tuần

  please check #88

  • cách đây 3 tuần
 • graphicworld470
  graphicworld470
  • cách đây 3 tuần

  please check #87

  • cách đây 3 tuần
 • designstar050
  designstar050
  • cách đây 3 tuần

  check #70 #72 #73

  • cách đây 3 tuần
 • graphicworld470
  graphicworld470
  • cách đây 3 tuần

  PLEASE CHECK #71

  • cách đây 3 tuần
 • graphicworld470
  graphicworld470
  • cách đây 3 tuần

  PLEASE CHECK #59

  • cách đây 3 tuần
 • mohammadArif200
  mohammadArif200
  • cách đây 3 tuần

  #57

  • cách đây 3 tuần
 • ajjoyy
  ajjoyy
  • cách đây 3 tuần

  sir why you went this logo? For store or website?

  • cách đây 3 tuần
  1. tiananor12
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 tuần

   The logo will be used everywhere, on the site, on caps, on shirts, by car, on business cards.

   We extended the reception work for another week. And raised the prize to $ 80

   • cách đây 3 tuần
 • creati7epen
  creati7epen
  • cách đây 1 tháng

  Name of the company, please.

  • cách đây 1 tháng
  1. tiananor12
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 1 tháng

   First Appliance Repair

   • cách đây 1 tháng
  2. tiananor12
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 tuần

   Also you can try use 1 or 1st and also FAR

   • cách đây 3 tuần
 • creati7epen
  creati7epen
  • cách đây 1 tháng

  Hello CH, be aware of these GENERIC designs
  https://in.pinterest.com/overusedlogos/speech-bubble-square-logo-design-sold/
  https://in.pinterest.com/overusedlogos/corporate-consulting-logo-designs-sold/
  https://in.pinterest.com/overusedlogos/tripledouble-circles-logo-designs-sold/
  https://in.pinterest.com/overusedlogos/
  https://overusedlogodesigns.wordpress.com

  • cách đây 1 tháng
 • herobdx
  herobdx
  • cách đây 1 tháng

  Whats the name of the logo/business name?

  • cách đây 1 tháng
  1. tiananor12
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 1 tháng

   First Appliance Repair

   • cách đây 1 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!