logo design

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $190
 • Các bài thi đã nhận: 1961
 • Người chiến thắng: mdmoazislam8

Tóm tắt cuộc thi

Project Title: Logo Design for Doxa Traders

Description:

I am looking for a talented designer who can create a logo for my company. The logo should have the following characteristics:

Style:
- Text-based logo with a simple and clean design
- Able to be easily embroidered on shirts

Message and Impression:
- Convey a sense of professionalism and trustworthiness

Skills and Experience:
- Proficiency in logo design and typography
- Ability to create a clean and simple design that is also easily scalable for different applications
- Knowledge of embroidery design is a plus

If you have a strong portfolio showcasing your expertise in logo design and can meet these requirements, please submit a proposal. I am excited to see your creative ideas for my company's logo.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!