Freelancer: shemantakhan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

cosmetics logo

Entry descriptions: Hello, ai,png,pdf,editable vektor files available. If any change need than know me. Thanks Moon khan


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    1015
                   cho                     logo design - 26/12/2020 08:19 EST
Bài tham dự #1015

Bảng thông báo công khai

 • habibissa
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  make more options new ideas

  • cách đây 4 tháng
  1. shemantakhan
   shemantakhan
   • cách đây 4 tháng

   dear CH, this is unique concept.

   • cách đây 4 tháng