Freelancer: ahmed3lsayed
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

تصميم شعار شركة

السلام عليكم معك أحمد السيد من مصرصممت شعار من فكرة الشعار المرفق أتمنى أن يعجبك و إذا أردت التعديل فى شئ تواصل معى


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      8
                     cho                       Logo Design/ Enhancement + Company Stamp Design + Company letter head design.
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.