Logo Design for a Brand

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $30
  • Các bài thi đã nhận: 18
  • Người chiến thắng: Indirra

Tóm tắt cuộc thi

I need a individual design of a logo.

The logo must have ecaxt the same blue color as on the picture, because it need to fit our corporate identity.

Brand Name: Ihr externer Datenschutzbeauftragter

Area: legal services in the field of data-protection law

We need the logo to be delivered in all formats: Vector grafic, TIFF, PDF, BMP and others

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“very good logo designer. perfect work.”

Hình ảnh hồ sơ makeoffers, Germany.

Bảng thông báo công khai

  • manuel0827
    manuel0827
    • cách đây 9 năm

    #1 Thanks

    • cách đây 9 năm
  • mihaiteodor95
    mihaiteodor95
    • cách đây 9 năm

    So do you want just writing or art too ? I'm guessing you want the background in that blue color

    • cách đây 9 năm
    1. manuel0827
      manuel0827
      • cách đây 9 năm

      logo must be all blue in that same blue

      • cách đây 9 năm
    2. makeoffers
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 9 năm

      no can be blue and white, the firm logo is blue and white, but can be also only blue.

      • cách đây 9 năm
  • makeoffers
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 9 năm

    its a service in the legal field, it can be "Ihr externer" and bottom "Datenschutzbeauftragter"

    • cách đây 9 năm
  • manuel0827
    manuel0827
    • cách đây 9 năm

    the logo has to be all horizontal like this hr externer Datenschutzbeauftragter or can be used Ihr externer and bottom Datenschutzbeauftragter

    • cách đây 9 năm
  • manuel0827
    manuel0827
    • cách đây 9 năm

    Is this like a program dor data protection some kind of security guard program?

    • cách đây 9 năm
  • Abdalnasf
    Abdalnasf
    • cách đây 9 năm

    Hello Sir

    • cách đây 9 năm
    1. Abdalnasf
      Abdalnasf
      • cách đây 9 năm

      my logo will be simple
      if you want ?

      • cách đây 9 năm
    2. makeoffers
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 9 năm

      post it, we will see.

      • cách đây 9 năm
  • Abdalnasf
    Abdalnasf
    • cách đây 9 năm

    Send all if allowed Details possible for Logo
    I know that exist Details
    Only to confirm that he is not making you Logo

    • cách đây 9 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!