LOGO DESIGN FOR A BRAND NAME"

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: ₹3000
 • Các bài thi đã nhận: 53
 • Người chiến thắng: aulhaqpk

Tóm tắt cuộc thi

Hello all,
Design a beautiful and meaningful logo for a brand name “BusinessBhai”. The logo should be eye catching, branded one. Please participate only professional designers.
“BusinessBhai” is a Business consulting Services. Business consultants provide management consulting to help organizations improve performance and efficiency. we analyse businesses and create solutions while also helping companies meet their goals. It deals with business management, strategy, business operations, Human resource and marketing to grow businesses.
if you don’t know what is content marketing services, please google it and understand the concept.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“quality designer ”

Hình ảnh hồ sơ glamjobs, India.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • kumarsweet1995
  kumarsweet1995
  • cách đây 3 tuần

  Please check #67 ,68,69,70,71,72,73,74

  • cách đây 3 tuần
 • kumarsweet1995
  kumarsweet1995
  • cách đây 3 tuần

  Please check #66

  • cách đây 3 tuần
 • kumarsweet1995
  kumarsweet1995
  • cách đây 3 tuần

  Please check #63 ,64,65

  • cách đây 3 tuần
 • kumarsweet1995
  kumarsweet1995
  • cách đây 3 tuần

  Please check #62 ,61

  • cách đây 3 tuần
 • abusayedtusher99
  abusayedtusher99
  • cách đây 4 tuần

  Please check #38

  • cách đây 4 tuần
 • glamjobs
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tuần

  HELLO PLEASE PARTICIPATE IN OUR OTHER LOGO DESIGN CONTESTS ALSO.
  https://www.freelancer.com/contest/DESIGN-A-WONDERFUL-LOGO-1567284


  https://www.freelancer.com/contest/LOGO-A-DESIGN-1567297


  https://www.freelancer.com/contest/DESIGN-A-CATCHY-LOGO-DESIGN-1567303

  https://www.freelancer.com/contest/LOGO-DESIGN-FOR-A-CONTENT-WRITING-AGENCY-1567318


  https://www.freelancer.com/contest/DESIGN-A-SUITABLE-LOGO-1567327


  https://www.freelancer.com/contest/LOGO-DESIGN-1569930

  https://www.freelancer.com/contest/LOGO-DESIGN-FOR-A-BRAND-MyOperator-1569948

  https://www.freelancer.com/contest/LOGO-DESIGN-FOR-THE-BRAND-NAME-APPSTAN-1569951


  https://www.freelancer.com/contest/DESIGN-A-LOGO-FOR-PowerPR-1569952

  https://www.freelancer.com/contest/LOGO-DESIGN-FOR-A-BRAND-NAME-1569953


  https://www.freelancer.com/contest/LOGO-DESIGN-PayGetpaid-1569967

  • cách đây 4 tuần
 • glamjobs
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tuần

  Hello all, please participate in other logo design contests. go through below given links.


  https://www.freelancer.com/contest/DESIGN-A-WONDERFUL-LOGO-1567284

  https://www.freelancer.com/contest/LOGO-A-DESIGN-1567297  https://www.freelancer.com/contest/DESIGN-A-CATCHY-LOGO-DESIGN-1567303  https://www.freelancer.com/contest/LOGO-DESIGN-FOR-A-CONTENT-WRITING-AGENCY-1567318


  https://www.freelancer.com/contest/DESIGN-A-SUITABLE-LOGO-1567327

  https://www.freelancer.com/contest/LOGO-DESIGN-FOR-A-BRAND-MyOperator-1569948

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • aulhaqpk
  aulhaqpk
  • cách đây 4 tuần

  #7

  • cách đây 4 tuần
 • Hbhbhbhb
  Hbhbhbhb
  • cách đây 4 tuần

  check also please #6

  • cách đây 4 tuần
 • Hbhbhbhb
  Hbhbhbhb
  • cách đây 4 tuần

  check please #5

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần
 • saliukevin301
  saliukevin301
  • cách đây 4 tuần

  #4

  • cách đây 4 tuần

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!