Logo design for a cafe - Levain

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $50
 • Các bài thi đã nhận: 121
 • Người chiến thắng: thewolfstudio

Tóm tắt cuộc thi

The cafe is to be named Levain (a French baking term).
It's a western cafe. Possibly minor Asian influences, but not enough to be relevant for this logo design brief.

The current working logos are attached, but one doesn't have quite enough impact and the other may confuse people into thinking it's a bakery instead of a cafe (although it's handy for branding the bread sold in the cafe).

As for the term Levain, it's related to the process of baking Sourdough bread, and indeed the cafe has a big focus on Sourdough bread, which is a healthier and tastier alternative than the standard wheat bread. The health benefit may be incorporated into the branding, but not necessarily the logo (unless it works with your design for some reason).

The look and feel of the cafe will be cozy/hipster/minimalistic/contemporary.
The desired branding reflects those emotions.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“She has great ideas and quite communicative. ”

Hình ảnh hồ sơ OmniXBro, Australia.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!