Logo design for Accounting Systems

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $50
  • Các bài thi đã nhận: 26
  • Người chiến thắng: anamiruna

Tóm tắt cuộc thi

I need a logo with for the trademark: "Sistemas Américo". The logo should contains the attached symbols (you can customize it to your discretion).

We want to transmit that our systems are a Latin America product.

"Sistemas Américo" is a trademark for Accounting Software, but with a focus on social networking

Symbols means "1959" (in maya language)

IMPORTANT: Note that the word américo an accent over the E (É é).

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Diseños excelentes! ella es una diseñadora responsable y se adapta muy bien a los requerimientos de uno! ”

Hình ảnh hồ sơ contperez, Argentina.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • geniedesignssl
    geniedesignssl
    • cách đây 5 năm

    Hi. please check #67 . thanks

    • cách đây 5 năm
  • DigiMonkey
    DigiMonkey
    • cách đây 5 năm

    Hi, please check my entry #57 and leave some feedback.
    Thank you.

    • cách đây 5 năm
    1. DigiMonkey
      DigiMonkey
      • cách đây 5 năm

      #59

      • cách đây 5 năm
    2. DigiMonkey
      DigiMonkey
      • cách đây 5 năm

      #60 #61 #62 #63
      Thank you.

      • cách đây 5 năm
  • hammad143
    hammad143
    • cách đây 5 năm

    Hi
    Please check #26 and provide feedback, thanks

    • cách đây 5 năm
  • cgdesigner
    cgdesigner
    • cách đây 5 năm

    Please check #14 & provide comments. thanks

    • cách đây 5 năm
    1. contperez
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 5 năm

      Sure

      • cách đây 5 năm
  • akabra2k2
    akabra2k2
    • cách đây 5 năm

    Need to know more about company to give logo a conceptual design. And, what are these three images about?

    • cách đây 5 năm
    1. contperez
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 5 năm

      Hello, The images are: "year 1959"

      • cách đây 5 năm
  • shahnishita
    shahnishita
    • cách đây 5 năm

    plz provise more information abt the desired design of logo

    • cách đây 5 năm
  • tayyablovedeeba
    tayyablovedeeba
    • cách đây 5 năm

    i have sent u 1 option plz check it

    • cách đây 5 năm
  • matthew050
    matthew050
    • cách đây 5 năm

    please check no.7...tnx

    • cách đây 5 năm
  • cgdesigner
    cgdesigner
    • cách đây 5 năm

    Please check #6

    • cách đây 5 năm
  • Sharkhead
    Sharkhead
    • cách đây 5 năm

    Please elaborate more about your project. =)

    • cách đây 5 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!