smarttaste Avatar

Các bài tham dự của smarttaste

Cho cuộc thi Logo Design for Bouncing Idea

 1. Á quân
  số bài thi 135
  Bài tham dự #135 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Bouncing Idea
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 134
  Bài tham dự #134 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Bouncing Idea
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 132
  Bài tham dự #132 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Bouncing Idea
  Đã rút