Logo Design for emyfo

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $290
  • Các bài thi đã nhận: 98
  • Người chiến thắng: Arpit1113

Tóm tắt cuộc thi

Emyfo it's a software/hardware solutions for webserver.

It's a mixture of a cms and hardware brand.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Nice work guy!”

Hình ảnh hồ sơ savelgo, Italy.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • ulogo
    ulogo
    • cách đây 6 năm

    @Arpit1113 Congrats!

    • cách đây 6 năm
    1. ulogo
      ulogo
      • cách đây 6 năm

      Hi, Arpit

      Wow, My logo was in poll too, but you win. Your logo is very nice.

      Let's Go Party. Ha ha..

      • cách đây 6 năm
    2. Arpit1113
      Arpit1113
      • cách đây 6 năm

      :D

      • cách đây 6 năm
  • orangewidow
    orangewidow
    • cách đây 6 năm

    You follow the brief then find that all selected designs didnt!!!

    • cách đây 6 năm
  • savelgo
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 6 năm

    http://www.freelancer.com/contest/poll-NDU5Nzox

    • cách đây 6 năm
  • savelgo
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 6 năm

    I've updated the brief.

    • cách đây 6 năm
    1. HumairCSE
      HumairCSE
      • cách đây 6 năm

      May be try using other browsers, it works for me, thanks!

      • cách đây 6 năm
  • hammad143
    hammad143
    • cách đây 6 năm

    dear CH please rate my new entries and give me feedback too thnx

    • cách đây 6 năm
  • MidhatIlyas
    MidhatIlyas
    • cách đây 6 năm

    I have a problem in uploading file what I do now?

    • cách đây 6 năm
  • mgleaf
    mgleaf
    • cách đây 6 năm

    #194 #200 please check and rate thanks

    • cách đây 6 năm
  • thekingmaker
    thekingmaker
    • cách đây 6 năm

    Sir please check my entry

    • cách đây 6 năm
  • kyle2809
    kyle2809
    • cách đây 6 năm

    let it be sealed :)

    • cách đây 6 năm
  • svarma241
    svarma241
    • cách đây 6 năm

    Hi, could u unseal the contest please?

    • cách đây 6 năm
    1. MikaEG
      MikaEG
      • cách đây 6 năm

      So you'd be able to copy other designs?

      • cách đây 6 năm
    2. svarma241
      svarma241
      • cách đây 6 năm

      What? Seriously? Your comment here talks a lot about how professional and mature you are.

      • cách đây 6 năm
  • ulogo
    ulogo
    • cách đây 6 năm

    #120 #121 Thanks!

    • cách đây 6 năm
  • lastmimzy
    lastmimzy
    • cách đây 6 năm

    #116 #117 #118 #119 Pls check TY!

    • cách đây 6 năm
  • hammad143
    hammad143
    • cách đây 6 năm

    please feedback about #113

    • cách đây 6 năm
  • Kumba
    Kumba
    • cách đây 6 năm

    Dear Sir Please Provide Feedback on my Entries Thanks

    • cách đây 6 năm
  • MidhatIlyas
    MidhatIlyas
    • cách đây 6 năm

    in logo "M" will be capital letter or small letter?

    • cách đây 6 năm
  • LiVDesCom
    LiVDesCom
    • cách đây 6 năm

    please feedback #96, #99, thank you!

    • cách đây 6 năm
  • mayurpaghdal
    mayurpaghdal
    • cách đây 6 năm

    #98 plz ty..

    • cách đây 6 năm
  • mayurpaghdal
    mayurpaghdal
    • cách đây 6 năm

    #90 to #94 plz.. ty..

    • cách đây 6 năm
  • hammad143
    hammad143
    • cách đây 6 năm

    please feedback about #74

    • cách đây 6 năm
    1. hammad143
      hammad143
      • cách đây 6 năm

      #86

      • cách đây 6 năm
    2. hammad143
      hammad143
      • cách đây 6 năm

      #87

      • cách đây 6 năm
  • aditan
    aditan
    • cách đây 6 năm

    have a look at #73!
    feedback please!!

    • cách đây 6 năm
  • giffordluc
    giffordluc
    • cách đây 6 năm

    please rate #68 thank you

    • cách đây 6 năm
  • emelitz22180
    emelitz22180
    • cách đây 6 năm

    Hi CH, Please check #67

    • cách đây 6 năm
  • sadiq2010
    sadiq2010
    • cách đây 6 năm

    please check this #63

    • cách đây 6 năm
  • BevUK
    BevUK
    • cách đây 6 năm

    #55 please let me know if this is what your after

    • cách đây 6 năm
  • xmaimo
    xmaimo
    • cách đây 6 năm

    Hi, could you please check and rate #53, #54, thansks. I'd really appreciate your opinion.

    • cách đây 6 năm
  • freecamellia
    freecamellia
    • cách đây 6 năm

    check #47 please!

    • cách đây 6 năm
  • Silvertree
    Silvertree
    • cách đây 6 năm

    Hello Savelgo,
    I will send you all formats that you have requested. If there are any modifications or changes that you would like let me know.
    Thank You

    • cách đây 6 năm
  • emelitz22180
    emelitz22180
    • cách đây 6 năm

    Hi CH, Please check #33

    • cách đây 6 năm
  • ContestDesigner
    ContestDesigner
    • cách đây 6 năm

    Please, feedback #21, thanks!

    • cách đây 6 năm
    1. ContestDesigner
      ContestDesigner
      • cách đây 6 năm

      Please, feedback #22, #23, #24, #25 and #26, thanks :)

      • cách đây 6 năm
  • fashioninsider
    fashioninsider
    • cách đây 6 năm

    Hi, let me know what you think of #15 and #16. Please rate and give some feedback. Thank you! :)

    • cách đây 6 năm
  • muneebkhalid2009
    muneebkhalid2009
    • cách đây 6 năm

    3 variations submitted, for your consideration.

    • cách đây 6 năm
  • EvgenyBoomer
    EvgenyBoomer
    • cách đây 6 năm

    Hello, can you tell where the logo will be in use? (web,print etc...)
    Thank you.

    • cách đây 6 năm
  • nebara
    nebara
    • cách đây 6 năm

    Hello give me a chance #5

    • cách đây 6 năm
  • KieranCrozier96
    KieranCrozier96
    • cách đây 6 năm

    Feedback for #4 please.

    • cách đây 6 năm
  • mayurpaghdal
    mayurpaghdal
    • cách đây 6 năm

    Plz feedback on #3 .. ty..

    • cách đây 6 năm
  • orbana
    orbana
    • cách đây 6 năm

    Thanks - #2

    • cách đây 6 năm
  • aldibabel
    aldibabel
    • cách đây 6 năm

    Hello There.. Please rate on this #1. Thanks,

    • cách đây 6 năm
  • muneebkhalid2009
    muneebkhalid2009
    • cách đây 6 năm

    Hello, Kindly make this contest a sealed one, I can provide you with a lot of different variations.

    • cách đây 6 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!