Logo design for Hangound (hangound.com), a new web social network based in NY.

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: €200
 • Các bài thi đã nhận: 60
 • Người thắng cuộc: BrandCreativ3

Tóm tắt cuộc thi

Hangound is a web platform that allows groups of people to easily meet in real life.
It is not a dating site but a community that join some values (kind like [url removed, login to view]) and like to meet new people everyday. It is a world social club!

Main targe

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

 • Sidratul01
  Sidratul01
  • cách đây 5 năm

  It was a great decision. Congratz Brandcreativ3.

  • cách đây 5 năm
 • jAR13
  jAR13
  • cách đây 5 năm

  Please check my entry, Thank you.

  • cách đây 5 năm
 • Jillion
  Jillion
  • cách đây 5 năm

  Check my samples please #103, #104, #105 and if you like tell me your thoughts

  • cách đây 5 năm
 • ewebshine4pro
  ewebshine4pro
  • cách đây 5 năm

  Plz check #56,#57,#58

  • cách đây 5 năm
 • trying2w
  trying2w
  • cách đây 5 năm

  Plz check my entry #87....also check my entries #70, #71, #72 and #73...

  • cách đây 5 năm
 • Sidratul01
  Sidratul01
  • cách đây 5 năm

  please check #96 #95

  • cách đây 5 năm
 • ewebshine4pro
  ewebshine4pro
  • cách đây 5 năm

  #56,#57,#58

  • cách đây 5 năm
 • fivezones
  fivezones
  • cách đây 5 năm

  Hi CH, Please Check #86. Thnks...

  • cách đây 5 năm
 • michelangelo99
  michelangelo99
  • cách đây 5 năm

  hi , pls see # 85 , feedback will help improvement..! thanks.

  • cách đây 5 năm
 • Sidratul01
  Sidratul01
  • cách đây 5 năm

  please check #75 and #76, if you think it's not perfect then please write the reason. It helps to create new designs.

  • cách đây 5 năm
 • Sidratul01
  Sidratul01
  • cách đây 5 năm

  please check #60

  • cách đây 5 năm
 • Habitus
  Habitus
  • cách đây 5 năm

  Hi! Please check #61. Feedback? Thanks!

  • cách đây 5 năm
 • sirrom
  sirrom
  • cách đây 5 năm

  please check #55. thanks - sirrom

  • cách đây 5 năm
 • Sidratul01
  Sidratul01
  • cách đây 5 năm

  please check #46

  • cách đây 5 năm
 • Sidratul01
  Sidratul01
  • cách đây 5 năm

  please check #44

  • cách đây 5 năm
 • Sidratul01
  Sidratul01
  • cách đây 5 năm

  please check #43

  • cách đây 5 năm
 • Sidratul01
  Sidratul01
  • cách đây 5 năm

  please check #42

  • cách đây 5 năm
 • Sidratul01
  Sidratul01
  • cách đây 5 năm

  please provide feedback on #41

  • cách đây 5 năm
 • WebmasterMaine
  WebmasterMaine
  • cách đây 5 năm

  Can you feedback #37. Thank you!

  • cách đây 5 năm
 • Crussader
  Crussader
  • cách đây 5 năm

  Can feedback #35? Thanks

  • cách đây 5 năm
 • Mikelevirgo2
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 5 năm

  you could also insert "Social Clubbing" as headline

  • cách đây 5 năm
 • logoarts
  logoarts
  • cách đây 5 năm

  Hi, please give feedback on our mockup... Thanks, Sukanta

  • cách đây 5 năm
 • renancosta
  renancosta
  • cách đây 5 năm

  feedback for #12

  • cách đây 5 năm
 • renancosta
  renancosta
  • cách đây 5 năm

  feedback for #11

  • cách đây 5 năm
 • fivezones
  fivezones
  • cách đây 5 năm

  HI CH, Please Check #8, #9, #10. Thnks...

  • cách đây 5 năm
 • benpics
  benpics
  • cách đây 5 năm

  #4 Any feedback? Please send me a private message...

  • cách đây 5 năm
 • Mikelevirgo2
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 5 năm

  White background please

  • cách đây 5 năm
 • csdesign78
  csdesign78
  • cách đây 5 năm

  waiting of your feedback for #3 thanks...

  • cách đây 5 năm
 • Mikelevirgo2
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 5 năm

  There are 200 dollars GUARANTEED

  • cách đây 5 năm
 • Mikelevirgo2
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 5 năm

  Guys i am honestly expecting something more ..

  • cách đây 5 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!