Logo design for Hangound (hangound.com), a new web social network based in NY.

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: €200
 • Các bài thi đã nhận: 60
 • Người chiến thắng: BrandCreativ3

Tóm tắt cuộc thi

Hangound is a web platform that allows groups of people to easily meet in real life.
It is not a dating site but a community that join some values (kind like [login to view URL]) and like to meet new people everyday. It is a world social club!

Main targe

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • Sidratul01
  Sidratul01
  • cách đây 7 năm

  It was a great decision. Congratz Brandcreativ3.

  • cách đây 7 năm
 • jAR13
  jAR13
  • cách đây 7 năm

  Please check my entry, Thank you.

  • cách đây 7 năm
 • Jillion
  Jillion
  • cách đây 7 năm

  Check my samples please #103 , #104 , #105 and if you like tell me your thoughts

  • cách đây 7 năm
 • ewebshine4pro
  ewebshine4pro
  • cách đây 7 năm

  Plz check #56 , #57 , #58

  • cách đây 7 năm
 • trying2w
  trying2w
  • cách đây 7 năm

  Plz check my entry #87 ....also check my entries #70 , #71 , #72 and #73 ...

  • cách đây 7 năm
 • Sidratul01
  Sidratul01
  • cách đây 7 năm

  please check #96 #95

  • cách đây 7 năm
 • ewebshine4pro
  ewebshine4pro
  • cách đây 7 năm

  #56 , #57 , #58

  • cách đây 7 năm
 • fivezones
  fivezones
  • cách đây 7 năm

  Hi CH, Please Check #86. Thnks...

  • cách đây 7 năm
 • michelangelo99
  michelangelo99
  • cách đây 7 năm

  hi , pls see # 85 , feedback will help improvement..! thanks.

  • cách đây 7 năm
 • Sidratul01
  Sidratul01
  • cách đây 7 năm

  please check #75 and #76 , if you think it's not perfect then please write the reason. It helps to create new designs.

  • cách đây 7 năm
 • Sidratul01
  Sidratul01
  • cách đây 7 năm

  please check #60

  • cách đây 7 năm
 • Habitus
  Habitus
  • cách đây 7 năm

  Hi! Please check #61 . Feedback? Thanks!

  • cách đây 7 năm
 • sirrom
  sirrom
  • cách đây 7 năm

  please check #55. thanks - sirrom

  • cách đây 7 năm
 • Sidratul01
  Sidratul01
  • cách đây 7 năm

  please check #46

  • cách đây 7 năm
 • Sidratul01
  Sidratul01
  • cách đây 7 năm

  please check #44

  • cách đây 7 năm
 • Sidratul01
  Sidratul01
  • cách đây 7 năm

  please check #43

  • cách đây 7 năm
 • Sidratul01
  Sidratul01
  • cách đây 7 năm

  please check #42

  • cách đây 7 năm
 • Sidratul01
  Sidratul01
  • cách đây 7 năm

  please provide feedback on #41

  • cách đây 7 năm
 • WebmasterMaine
  WebmasterMaine
  • cách đây 7 năm

  Can you feedback #37 . Thank you!

  • cách đây 7 năm
 • Crussader
  Crussader
  • cách đây 7 năm

  Can feedback #35 ? Thanks

  • cách đây 7 năm
 • Mikelevirgo2
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  you could also insert "Social Clubbing" as headline

  • cách đây 7 năm
 • logoarts
  logoarts
  • cách đây 7 năm

  Hi, please give feedback on our mockup... Thanks, Sukanta

  • cách đây 7 năm
 • renancosta
  renancosta
  • cách đây 7 năm

  feedback for #12

  • cách đây 7 năm
 • renancosta
  renancosta
  • cách đây 7 năm

  feedback for #11

  • cách đây 7 năm
 • fivezones
  fivezones
  • cách đây 7 năm

  HI CH, Please Check #8, #9, #10. Thnks...

  • cách đây 7 năm
 • benpics
  benpics
  • cách đây 7 năm

  #4 Any feedback? Please send me a private message...

  • cách đây 7 năm
 • Mikelevirgo2
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  White background please

  • cách đây 7 năm
 • Cs Design78 Pvt Ltd
  Cs Design78 Pvt Ltd
  • cách đây 7 năm

  waiting of your feedback for #3 thanks...

  • cách đây 7 năm
 • Mikelevirgo2
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  There are 200 dollars GUARANTEED

  • cách đây 7 năm
 • Mikelevirgo2
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Guys i am honestly expecting something more ..

  • cách đây 7 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!