Logo Design for Ivy Energy

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $290
 • Các bài thi đã nhận: 247
 • Người chiến thắng: hasan4s

Tóm tắt cuộc thi

Logo Required for Renewable Energy

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • spontaneous
  spontaneous
  • cách đây 9 năm

  well the contest is over now but contest holder didnt even rate my designs :(

  • cách đây 9 năm
 • jobbidders
  jobbidders
  • cách đây 9 năm

  check #102 #103

  • cách đây 9 năm
 • alexdesign3d
  alexdesign3d
  • cách đây 9 năm

  This ranking is a mockery of the participants.
  Completely unacceptable !

  • cách đây 9 năm
 • puthranmikil
  puthranmikil
  • cách đây 9 năm

  congrats bro :)

  • cách đây 9 năm
 • captchabuster
  captchabuster
  • cách đây 9 năm

  sir please check #322 #324 #313 #314

  • cách đây 9 năm
 • gattaca
  gattaca
  • cách đây 9 năm

  check #326 #329 #334 goes very well wt the brand concept/ company

  • cách đây 9 năm
 • spontaneous
  spontaneous
  • cách đây 9 năm

  MY LAST ENTRY #331

  • cách đây 9 năm
 • twindesigner
  twindesigner
  • cách đây 9 năm

  check #311 thanks

  • cách đây 9 năm
 • twindesigner
  twindesigner
  • cách đây 9 năm

  check #293

  • cách đây 9 năm
 • creativehardik
  creativehardik
  • cách đây 9 năm

  Updated - #318

  • cách đây 9 năm
 • creativehardik
  creativehardik
  • cách đây 9 năm

  #312

  • cách đây 9 năm
 • creativehardik
  creativehardik
  • cách đây 9 năm

  #297

  • cách đây 9 năm
 • Cobot
  Cobot
  • cách đây 9 năm

  Hi! Please give feedback for #272 & #275 .

  • cách đây 9 năm
 • lastmimzy
  lastmimzy
  • cách đây 9 năm

  #241 what think about this?

  • cách đây 9 năm
 • spontaneous
  spontaneous
  • cách đây 9 năm

  made another #274

  • cách đây 9 năm
 • radhikasky
  radhikasky
  • cách đây 9 năm

  #252

  • cách đây 9 năm
 • spontaneous
  spontaneous
  • cách đây 9 năm

  Oh please dont post logos from internet here. people like masterweb should not post if he cant make a orignal logo himself.

  • cách đây 9 năm
 • MarcusPan
  MarcusPan
  • cách đây 9 năm

  Sorry, #260 is the best one from all the ones I've submitted

  • cách đây 9 năm
 • MarcusPan
  MarcusPan
  • cách đây 9 năm

  I mean #259

  • cách đây 9 năm
 • MarcusPan
  MarcusPan
  • cách đây 9 năm

  Please have a look at #257

  • cách đây 9 năm
 • spontaneous
  spontaneous
  • cách đây 9 năm

  DO CHECK #254

  • cách đây 9 năm
 • smeparmar
  smeparmar
  • cách đây 9 năm

  plz. check my logo design with i and v combination in leaf view. no. 249 and 250

  • cách đây 9 năm
 • MarcusPan
  MarcusPan
  • cách đây 9 năm

  Please have a look at #248

  • cách đây 9 năm
 • budkalra
  budkalra
  • cách đây 9 năm

  Please review Design No. 146-148

  • cách đây 9 năm
 • Mirtala
  Mirtala
  • cách đây 9 năm

  Thanks for the time checking every entrance, mine can be modified accordingly ( #223 )

  • cách đây 9 năm
 • gr8support
  gr8support
  • cách đây 9 năm

  Check mine -- #162 :)

  • cách đây 9 năm
 • TRIPLENINE
  TRIPLENINE
  • cách đây 9 năm

  get good logo ,please vote

  • cách đây 9 năm
 • dimitarstoykov
  dimitarstoykov
  • cách đây 9 năm

  little logic play :)
  #198

  • cách đây 9 năm
 • programerasia
  programerasia
  • cách đây 9 năm

  Review My Designs And Please Vote.
  #161 #157

  • cách đây 9 năm
 • Ferrignoadv
  Ferrignoadv
  • cách đây 9 năm

  please vote! tnks! #8 #72 #73

  • cách đây 9 năm
 • Ferrignoadv
  Ferrignoadv
  • cách đây 9 năm

  how to vote?

  • cách đây 9 năm
 • xzycan
  xzycan
  • cách đây 9 năm

  I like rikkivelez's idea. but not the text underneath....

  • cách đây 9 năm
 • creativehardik
  creativehardik
  • cách đây 9 năm

  Hello Sir, Please Check #107 & #108

  • cách đây 9 năm
 • programerasia
  programerasia
  • cách đây 9 năm

  :)
  yes You Right.

  • cách đây 9 năm
 • xzycan
  xzycan
  • cách đây 9 năm

  But i do like work done by netdevbiz, personally, Art wise.

  • cách đây 9 năm
 • xzycan
  xzycan
  • cách đây 9 năm

  There are some shocking designs out there......god....

  • cách đây 9 năm
 • programerasia
  programerasia
  • cách đây 9 năm

  See Design #161

  • cách đây 9 năm
 • programerasia
  programerasia
  • cách đây 9 năm

  See My Design #157

  • cách đây 9 năm
 • Jabazizi
  Jabazizi
  • cách đây 9 năm

  hahaha! Daniel1024 your #132 ivy leaf is weed

  • cách đây 9 năm
 • ancellitto
  ancellitto
  • cách đây 9 năm

  #90 please check the logo and rate me

  • cách đây 9 năm
 • ESMIRALDA999
  ESMIRALDA999
  • cách đây 9 năm

  Please check my contests 119, 139, 140, 141, 142

  • cách đây 9 năm
 • daniel1024
  daniel1024
  • cách đây 9 năm

  spell ivy... I-V-E

  • cách đây 9 năm
 • ESMIRALDA999
  ESMIRALDA999
  • cách đây 9 năm

  Please check my contests 119, 120, 121, 122

  • cách đây 9 năm
 • membersgold
  membersgold
  • cách đây 9 năm

  http://www.freelancer.com/contest/Logo-Design-for-Ivy-Energy-233-by-membersgold-1379292.html

  Thank you,
  Waleed Elgamal

  • cách đây 9 năm
 • membersgold
  membersgold
  • cách đây 9 năm

  Sir,
  please check Private message board, thank you.

  • cách đây 9 năm
 • ayazgul
  ayazgul
  • cách đây 9 năm

  how can i upload my design?

  • cách đây 9 năm
 • InZendio
  InZendio
  • cách đây 9 năm

  Dear Sir, please rate #77 and #78 so that we could understand and will try to do something better if necessary,
  Thank you.

  • cách đây 9 năm
 • romeopondal
  romeopondal
  • cách đây 9 năm

  clear and simple #74

  • cách đây 9 năm
 • Convergent Infoware
  Convergent Infoware
  • cách đây 9 năm

  Our submissions are #28 ,29,64,65 could you please write your comments or rate them so that we can know whether we are going in the right direction

  • cách đây 9 năm
 • artjunction
  artjunction
  • cách đây 9 năm

  #46 plz check and rate this design

  • cách đây 9 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!