Logo Design for Logo design social networking. Bee.Textual.Illustrative.Iconic

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $290
 • Các bài thi đã nhận: 195
 • Người chiến thắng: twindesigner

Tóm tắt cuộc thi

Logo Design for Logo design social networking. [login to view URL]

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Excellent You are creative Thanks”

Hình ảnh hồ sơ osamcousa, Saudi Arabia.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • uchange
  uchange
  • cách đây 8 năm

  need a feedback #265

  • cách đây 8 năm
  1. osamcousa
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 8 năm

   Site already exists on the internet.

   Required: Design: 1 - Design social networking
   No
   I want to programming.

   Site already exists on the net

   Any other questions
   http://www.freelancer.com/contest/Website-Design-for-cellsbee-5534.html

   • cách đây 8 năm
 • smarttaste
  smarttaste
  • cách đây 8 năm

  #229 , #175

  • cách đây 8 năm
  1. pupster321
   pupster321
   • cách đây 8 năm

   DUDE PUT A YELLOW FACE ON THAT THING.

   • cách đây 8 năm
  2. osamcousa
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 8 năm

   Site already exists on the internet.

   Required: Design: 1 - Design social networking
   No
   I want to programming.

   Site already exists on the net

   Any other questions
   http://www.freelancer.com/contest/Website-Design-for-cellsbee-5534.html

   • cách đây 8 năm
 • Yutopia
  Yutopia
  • cách đây 8 năm

  #224 LOL looks like I have seen this somewhere :D HAHA

  • cách đây 8 năm
  1. Yutopia
   Yutopia
   • cách đây 8 năm

   http://www.freelancer.com/contest/Logo-Design-for-bee4bee-1263.html

   • cách đây 8 năm
  2. osamcousa
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 8 năm

   Site already exists on the internet.

   Required: Design: 1 - Design social networking
   No
   I want to programming.

   Site already exists on the net

   Any other questions
   http://www.freelancer.com/contest/Website-Design-for-cellsbee-5534.html

   • cách đây 8 năm
 • Khimraj
  Khimraj
  • cách đây 8 năm

  #284 MY ENTRY

  • cách đây 8 năm
  1. osamcousa
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 8 năm

   Site already exists on the internet.

   Required: Design: 1 - Design social networking
   No
   I want to programming.

   Site already exists on the net

   Any other questions
   http://www.freelancer.com/contest/Website-Design-for-cellsbee-5534.html

   • cách đây 8 năm
 • uchange
  uchange
  • cách đây 8 năm

  need a feedback #265 #292

  • cách đây 8 năm
  1. osamcousa
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 8 năm

   Site already exists on the internet.

   Required: Design: 1 - Design social networking
   No
   I want to programming.

   Site already exists on the net

   Any other questions
   http://www.freelancer.com/contest/Website-Design-for-cellsbee-5534.html

   • cách đây 8 năm
 • zakirhossain1
  zakirhossain1
  • cách đây 8 năm

  Please give your feedback #247 #249 #251 #252
  Thanks

  • cách đây 8 năm
  1. osamcousa
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 8 năm

   Site already exists on the internet.

   Required: Design: 1 - Design social networking
   No
   I want to programming.

   Site already exists on the net

   Any other questions
   http://www.freelancer.com/contest/Website-Design-for-cellsbee-5534.html

   • cách đây 8 năm
 • MaestroBm
  MaestroBm
  • cách đây 8 năm

  i tried to add this entry many times but i just couldn't so here it is
  http://i1223.photobucket.com/albums/dd503/MaestroBm/10.jpg

  • cách đây 8 năm
  1. osamcousa
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 8 năm

   Site already exists on the internet.

   Required: Design: 1 - Design social networking
   No
   I want to programming.

   Site already exists on the net

   Any other questions
   http://www.freelancer.com/contest/Website-Design-for-cellsbee-5534.html

   • cách đây 8 năm
 • Grupof5
  Grupof5
  • cách đây 8 năm

  #154 , #156 , #157 Hope you like it!! :):) Thanks!!

  • cách đây 8 năm
  1. osamcousa
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 8 năm

   Site already exists on the internet.

   Required: Design: 1 - Design social networking
   No
   I want to programming.

   Site already exists on the net

   Any other questions
   http://www.freelancer.com/contest/Website-Design-for-cellsbee-5534.html

   • cách đây 8 năm
 • twindesigner
  twindesigner
  • cách đây 8 năm

  pinky #273 why do you copy my concept again ? #171 .. i tought u stopped with that practice :)

  • cách đây 8 năm
  1. zakirhossain1
   zakirhossain1
   • cách đây 8 năm

   Yeah twindesigner
   It is similar your design. What a shame pinky #273

   • cách đây 8 năm
  2. osamcousa
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 8 năm

   Site already exists on the internet.

   Required: Design: 1 - Design social networking
   No
   I want to programming.

   Site already exists on the net

   Any other questions
   http://www.freelancer.com/contest/Website-Design-for-cellsbee-5534.html

   • cách đây 8 năm
 • zakirhossain1
  zakirhossain1
  • cách đây 8 năm

  Dear osamcousa
  Please give your feedback #247 #249 #251 #252
  Thanks

  • cách đây 8 năm
  1. osamcousa
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 8 năm

   Site already exists on the internet.

   Required: Design: 1 - Design social networking
   No
   I want to programming.

   Site already exists on the net

   Any other questions
   http://www.freelancer.com/contest/Website-Design-for-cellsbee-5534.html

   • cách đây 8 năm
 • Zubairthreaded
  Zubairthreaded
  • cách đây 8 năm

  #47 writes "BOO" - I cant see any smiles :)

  • cách đây 8 năm
  1. Eviramon
   Eviramon
   • cách đây 8 năm

   Yupp yur right, would be a problem there. Boo Social Network. :)

   • cách đây 8 năm
  2. osamcousa
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 8 năm

   Site already exists on the internet.

   Required: Design: 1 - Design social networking
   No
   I want to programming.

   Site already exists on the net

   Any other questions
   http://www.freelancer.com/contest/Website-Design-for-cellsbee-5534.html

   • cách đây 8 năm
 • Eviramon
  Eviramon
  • cách đây 8 năm

  @Pinky Wonderful illustration for #77

  • cách đây 8 năm
  1. osamcousa
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 8 năm

   Site already exists on the internet.

   Required: Design: 1 - Design social networking
   No
   I want to programming.

   Site already exists on the net

   Any other questions
   http://www.freelancer.com/contest/Website-Design-for-cellsbee-5534.html

   • cách đây 8 năm
 • smarttaste
  smarttaste
  • cách đây 8 năm

  #229

  • cách đây 8 năm
  1. osamcousa
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 8 năm

   Site already exists on the internet.

   Required: Design: 1 - Design social networking
   No
   I want to programming.

   Site already exists on the net

   Any other questions
   http://www.freelancer.com/contest/Website-Design-for-cellsbee-5534.html

   • cách đây 8 năm
 • saledj2010
  saledj2010
  • cách đây 8 năm

  #295
  #301
  Thanks

  • cách đây 8 năm
  1. osamcousa
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 8 năm

   Site already exists on the internet.

   Required: Design: 1 - Design social networking
   No
   I want to programming.

   Site already exists on the net

   Any other questions
   http://www.freelancer.com/contest/Website-Design-for-cellsbee-5534.html

   • cách đây 8 năm
 • zakirhossain1
  zakirhossain1
  • cách đây 8 năm

  Dear osamcousa
  Please give your feedback #247 #249 #251 #252
  Thanks

  • cách đây 8 năm
  1. osamcousa
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 8 năm

   Site already exists on the internet.

   Required: Design: 1 - Design social networking
   No
   I want to programming.

   Site already exists on the net

   Any other questions
   http://www.freelancer.com/contest/Website-Design-for-cellsbee-5534.html

   • cách đây 8 năm
 • shashabu
  shashabu
  • cách đây 8 năm

  how s mine ;) :D #305

  • cách đây 8 năm
  1. shashabu
   shashabu
   • cách đây 8 năm

   lol... pheeewww :)

   • cách đây 8 năm
  2. osamcousa
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 8 năm

   Site already exists on the internet.

   Required: Design: 1 - Design social networking
   No
   I want to programming.

   Site already exists on the net

   Any other questions
   http://www.freelancer.com/contest/Website-Design-for-cellsbee-5534.html

   • cách đây 8 năm
 • zakirhossain1
  zakirhossain1
  • cách đây 8 năm

  Please check #247 #249 #251 #252

  • cách đây 8 năm
  1. osamcousa
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 8 năm

   http://www.freelancer.com/contest/Website-Design-for-cellsbee-5534.html

   • cách đây 8 năm
 • photoshopkiller
  photoshopkiller
  • cách đây 8 năm

  Where is CH.....?

  • cách đây 8 năm
  1. osamcousa
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 8 năm

   http://www.freelancer.com/contest/Website-Design-for-cellsbee-5534.html

   • cách đây 8 năm
 • zakirhossain1
  zakirhossain1
  • cách đây 8 năm

  Please check #247 #249 #251 #252

  • cách đây 8 năm
 • NehaSam
  NehaSam
  • cách đây 8 năm

  Hi Contest Holder,

  if you required any amendments i will do it for you...

  Cheers.
  Neha

  • cách đây 8 năm
 • futuredesigner
  futuredesigner
  • cách đây 8 năm

  And I'm posting last one. There is no more time, so please check. #281 Thanks.
  Make good choice. :)))

  • cách đây 8 năm
 • futuredesigner
  futuredesigner
  • cách đây 8 năm

  Can You check my #263 and #264, please? Thanks.

  • cách đây 8 năm
 • Kalevan
  Kalevan
  • cách đây 8 năm

  Check #257 plz
  Thanks)

  • cách đây 8 năm
 • darkhang
  darkhang
  • cách đây 8 năm

  hi please check #253 thanks

  • cách đây 8 năm
 • zakirhossain1
  zakirhossain1
  • cách đây 8 năm

  Please give your feedback #247 #249 #251 #252
  Thanks

  • cách đây 8 năm
 • zakirhossain1
  zakirhossain1
  • cách đây 8 năm

  Please check #247 #249
  Thansk

  • cách đây 8 năm
 • Alfance
  Alfance
  • cách đây 8 năm

  #234 . Enjoy the design :)

  • cách đây 8 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!