Arktorius Avatar

Các bài tham dự của Arktorius

Cho cuộc thi Logo Design for Pandemic Army

 1. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Pandemic Army
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Pandemic Army
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Pandemic Army
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Pandemic Army
  Đã rút