1. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Slingshots Pinball Arcade and Family Fun Center
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Slingshots Pinball Arcade and Family Fun Center
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Slingshots Pinball Arcade and Family Fun Center
  Bị từ chối
  0 Thích