Logo Design for Startup Coconut Water Company

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: $290
 • Các bài thi đã nhận: 141
 • Người thắng cuộc: polinamay

Tóm tắt cuộc thi

We source 100% pure Coconut Water. We are a startup company looking to go to market in the next few months. Products will include pure coconut water as well as coconut water infused with vodka and/or rum.

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

 • smarttaste
  smarttaste
  • cách đây 5 năm

  LOL..................................! no comments

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  what happened ....?

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  please check #157 #158 #159 #162 #163

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  please check #157 #158 #159 #162 #163

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  please check #157 #158 #159 #162 #163

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  please check #157 #158 #159 #162 #163

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  please check #157 #158 #159 #162 #163

  • cách đây 5 năm
 • YouEndSeek
  YouEndSeek
  • cách đây 5 năm

  #156, #160, thank you!

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  please check #157 #158 #159 #162 #163

  • cách đây 5 năm
 • Abdelrahman1985
  Abdelrahman1985
  • cách đây 5 năm

  please check #52 #53

  • cách đây 5 năm
 • graphicsavvy
  graphicsavvy
  • cách đây 5 năm

  please declare a winner :)

  • cách đây 5 năm
 • elenakaz
  elenakaz
  • cách đây 5 năm

  Dear David!which logo did you choose?

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  please check #157 #158 #159 #162 #163

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  please check #157 #158 #159 #162 #163

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  please check #157 #158 #159 #162 #163

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  please check #157 #158 #159 #162 #163

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  please check #157 #158 #159 #162 #163

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  please check #157 #158 #159 #162 #163

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  please check #157 #158 #159 #162 #163

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  please check #157 #158 #159 #162 #163

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  please check #157 #158 #159 #162 #163

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  please checK #157 #158 #159 #162 #163

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  pls check #157 #158 #159 #162 #163

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  please checK #157 #158 #159 #162 #163

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  please checK #157 #158 #159 #162 #163

  • cách đây 5 năm
 • kriszOsoft3200
  kriszOsoft3200
  • cách đây 5 năm

  please checK #157 #158 #159 #162 #163

  • cách đây 5 năm
 • vijaybhave
  vijaybhave
  • cách đây 5 năm

  #5 #3 from google ;)

  • cách đây 5 năm
 • rahulsharmaiitr
  rahulsharmaiitr
  • cách đây 5 năm

  Hi! Plz check #193. Thanks !

  • cách đây 5 năm
 • arteq04
  arteq04
  • cách đây 5 năm

  Hi, please check #126, #127, #128 & #129 thank you!!!

  • cách đây 5 năm
 • mahendramlx
  mahendramlx
  • cách đây 5 năm

  any suggestions or rating for my design #166.. thanks

  • cách đây 5 năm
 • graphicsavvy
  graphicsavvy
  • cách đây 5 năm

  Hi please check #173
  totally iconic coconut colors :)
  thank you..

  • cách đây 5 năm
 • bhetzkie
  bhetzkie
  • cách đây 5 năm

  Pls view entry #172. Thanks.

  • cách đây 5 năm
 • mahendramlx
  mahendramlx
  • cách đây 5 năm

  Plz review and rate my design #166, thanks

  • cách đây 5 năm
 • PrintMe
  PrintMe
  • cách đây 5 năm

  http://www.amansinayaresorts.com.ph/images/patio-filipino-logo.gif
  Guess which one.

  • cách đây 5 năm
  1. PrintMe
   PrintMe
   • cách đây 5 năm

   also with flipped letter C and letter i in the middle of the image, just like a watermark or something (...maybe he didn't notice...)

   • cách đây 5 năm
 • futuretheme
  futuretheme
  • cách đây 5 năm

  Please #154, let me know feedback

  • cách đây 5 năm
 • studioA
  studioA
  • cách đây 5 năm

  Hi There, Our entries #149, #150, #151, #152 and #153 showcase a fresh design that is classy and professional and promotes your unique business proposition. Look forward to your feedback. Cheers, Studio A

  • cách đây 5 năm
 • anishdaga
  anishdaga
  • cách đây 5 năm

  Hi, please check #145, #146, #147.
  Thank You

  • cách đây 5 năm
 • rizwandesigns
  rizwandesigns
  • cách đây 5 năm

  CHECK #142 N #141

  • cách đây 5 năm
 • ysmaelbuena
  ysmaelbuena
  • cách đây 5 năm

  #113 LOL

  • cách đây 5 năm
 • VaishnavRatnaraj
  VaishnavRatnaraj
  • cách đây 5 năm

  #113....Spelling error...

  • cách đây 5 năm
 • kaeluxdeuz
  kaeluxdeuz
  • cách đây 5 năm

  please check #114. feedback is very much welcome. thanks

  • cách đây 5 năm
 • askPaul
  askPaul
  • cách đây 5 năm

  This guy is running two contests for the same Coconut Milk...I mean water...(?) be sure to check out:
  http://www.freelancer.co.uk/projects/Graphic-Design-Logo-Design/Coconut-Water-Company-Logo.html FIRST!!

  • cách đây 5 năm
  1. jazzbigbox
   jazzbigbox
   • cách đây 5 năm

   100% agreed, and i know this monopoly

   • cách đây 5 năm
  2. coreYes
   coreYes
   • cách đây 5 năm

   You're wrong, my friends, the link is for a project, not a contest and the project was frozen. I'm more concerned about the lack of feedback in this contest...

   • cách đây 5 năm
 • soumitramatrix
  soumitramatrix
  • cách đây 5 năm

  Please check #108

  • cách đây 5 năm
 • sansdesign2012
  sansdesign2012
  • cách đây 5 năm

  Sorry some colour mistake i mean RGB & CMYK so please check this (#59 #55 #105 #106)

  • cách đây 5 năm
 • sansdesign2012
  sansdesign2012
  • cách đây 5 năm

  #59 #55 #102 #103

  • cách đây 5 năm
 • sansdesign2012
  sansdesign2012
  • cách đây 5 năm

  #102

  • cách đây 5 năm
 • sansdesign2012
  sansdesign2012
  • cách đây 5 năm

  #103

  • cách đây 5 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!