Logo Design for Villa Bella - Next logo will earn $1000

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $690
 • Các bài thi đã nhận: 40
 • Người chiến thắng: twindesigner

Tóm tắt cuộc thi

villa and luxuary accomodation

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • KenjiKonno
  KenjiKonno
  • cách đây 6 năm

  Hello! Get my message? Thankyou.

  • cách đây 6 năm
 • twindesigner
  twindesigner
  • cách đây 6 năm

  please check private message. click on my id " twindesigner " Best regards!

  • cách đây 6 năm
  1. kimcousins
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 6 năm

   please contact me

   • cách đây 6 năm
  2. twindesigner
   twindesigner
   • cách đây 6 năm

   check the requested changes. please click on " twindesigner"

   • cách đây 6 năm
 • KenjiKonno
  KenjiKonno
  • cách đây 6 năm

  Hello!
  How do I send my file to you?
  Thank you.

  • cách đây 6 năm
  1. kimcousins
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 6 năm

   please send to kimcousinsatbellabarista.com.au

   • cách đây 6 năm
 • thekingmaker
  thekingmaker
  • cách đây 6 năm

  Any update will be appreciated sir

  • cách đây 6 năm
 • robertcjr
  robertcjr
  • cách đây 6 năm

  Please let me know if this is the direction you are looking for. I would be happy to make any changes. Thank you.

  • cách đây 6 năm
  1. kimcousins
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 6 năm

   thank you for your response , you sort of got breif right, but not what i am looking for. can i send you an example of what i am looking for, i dont know how to send via this forum?

   • cách đây 6 năm
  2. robertcjr
   robertcjr
   • cách đây 6 năm

   please do...your dreif is vage

   • cách đây 6 năm
 • LogoDZners
  LogoDZners
  • cách đây 6 năm

  Please provide feedback for #36 to #41 .

  • cách đây 6 năm
  1. LogoDZners
   LogoDZners
   • cách đây 6 năm

   Let us know what changes you need in the designs...

   • cách đây 6 năm
 • designbaron
  designbaron
  • cách đây 6 năm

  Hi,

  May I have some feedback please. I am willing to make changes in the design till you are 100% satisfied.

  Thanks.

  • cách đây 6 năm
 • thekingmaker
  thekingmaker
  • cách đây 6 năm

  Hi, Please check private message regarding requested changes. thanks

  • cách đây 6 năm
 • MaxDesigner
  MaxDesigner
  • cách đây 6 năm

  Hi,Dear CH, Can you make the contest extended and Guaranteed? Thanks.

  • cách đây 6 năm
 • twindesigner
  twindesigner
  • cách đây 6 năm

  Hello, please check private message regarding requested changes. Thank you !

  • cách đây 6 năm
 • timedsgn
  timedsgn
  • cách đây 6 năm

  Please check #47

  • cách đây 6 năm
  1. timedsgn
   timedsgn
   • cách đây 6 năm

   Adjustments could be made as per your desire... but i cant upload new entry ...contest time over :(

   • cách đây 6 năm
  2. timedsgn
   timedsgn
   • cách đây 6 năm

   I can make design with 1 roof and Water refection of villa bella could be made as your wish.

   • cách đây 6 năm
 • Graphichavenone
  Graphichavenone
  • cách đây 6 năm

  Plz, cheek #43

  • cách đây 6 năm
  1. kimcousins
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 6 năm

   Sorry, i have had problems with website, i cant rate & reply , now i can message, but cant see submissions

   • cách đây 6 năm
  2. kimcousins
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 6 năm

   sorry dont like, must meet brief , please try several concepts

   • cách đây 6 năm
 • creasian
  creasian
  • cách đây 6 năm

  Hi, Please check Draft Entry #27 Thanks :-)

  • cách đây 6 năm
  1. kimcousins
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 6 năm

   Sorry, i have had problems with website, i cant rate & reply , now i can message, but cant see submissions

   • cách đây 6 năm
  2. kimcousins
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 6 năm

   #27 too busy , 32 is great, can you do other concept variations, if you win are you happy to make changes?

   • cách đây 6 năm
 • TonyaAnthony1
  TonyaAnthony1
  • cách đây 6 năm

  Please check #21 . Thank You, and have wonderful day!

  • cách đây 6 năm
  1. kimcousins
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 6 năm

   i would like to make changes, Sorry, i have had problems with website, i cant rate & reply , now i can message, but cant see submissions

   • cách đây 6 năm
  2. kimcousins
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 6 năm

   sorry, i dont like , please try several other concepts , can i somehow send you what i am thinking?

   • cách đây 6 năm
 • Grupof5
  Grupof5
  • cách đây 6 năm

  #17 Please check this out!! Thanks! :)

  • cách đây 6 năm
  1. kimcousins
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 6 năm

   looks great, different to what i was thinking ,but good, can you submit some variations? can i send you what i was thinking somehow?

   • cách đây 6 năm
  2. kimcousins
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 6 năm

   one of the best so far

   • cách đây 6 năm
 • AnggiAlfonso
  AnggiAlfonso
  • cách đây 6 năm

  $guaranted this contest please

  • cách đây 6 năm
  1. kimcousins
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 6 năm

   Sorry, i have had problems with website, i cant rate & reply , now i can message, but cant see submissions

   • cách đây 6 năm
  2. kimcousins
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 6 năm

   what #

   • cách đây 6 năm
 • hasu01
  hasu01
  • cách đây 6 năm

  feedback please #46, #63, #64.

  • cách đây 6 năm
  1. kimcousins
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 6 năm

   thank you for your response , you sort of got breif right, but not what i am looking for. can i send you an example of what i am looking for, i dont know how to send via this forum?

   • cách đây 6 năm
 • dimitarstoykov
  dimitarstoykov
  • cách đây 6 năm

  #66 Thanks.

  • cách đây 6 năm
  1. kimcousins
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 6 năm

   thank you for your response , you sort of got breif right, but not what i am looking for. can i send you an example of what i am looking for, i dont know how to send via this forum?

   • cách đây 6 năm
 • pranto2012
  pranto2012
  • cách đây 6 năm

  check #53. thanks

  • cách đây 6 năm
  1. kimcousins
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 6 năm

   Sorry, i have had problems with website, i cant rate & reply , now i can message, but cant see submissions

   • cách đây 6 năm
 • twindesigner
  twindesigner
  • cách đây 6 năm

  check my concept #54 . Best regards!

  • cách đây 6 năm
  1. kimcousins
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 6 năm

   Sorry, i have had problems with website, i cant rate & reply , now i can message, but cant see submissions

   • cách đây 6 năm
 • agrawal4443
  agrawal4443
  • cách đây 6 năm

  hi.. due to some reason i could not upload ai format. so most of effects were lost while converting to jpg.. still do give a feedback..

  • cách đây 6 năm
  1. kimcousins
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 6 năm

   zzz

   • cách đây 6 năm
  2. kimcousins
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 6 năm

   Sorry, ihave also had problems with website, i cant rate & reply , now i can message but cant see submissions

   • cách đây 6 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!