Dizzyjoe Avatar

Các bài tham dự của Dizzyjoe

Cho cuộc thi logo design for "visione.co"

 1. Á quân
  số bài thi 90
  Bài tham dự #90 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 61
  Bài tham dự #61 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 115
  Bài tham dự #115 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 80
  Bài tham dự #80 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích