bestidea1 Avatar

Các bài tham dự của bestidea1

Cho cuộc thi logo design for "visione.co"

 1. Á quân
  số bài thi 130
  Bài tham dự #130 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 151
  Bài tham dự #151 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 108
  Bài tham dự #108 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích