focuzarts Avatar

Các bài tham dự của focuzarts

Cho cuộc thi logo design for "visione.co"

 1. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 163
  Bài tham dự #163 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 153
  Bài tham dự #153 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 145
  Bài tham dự #145 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 144
  Bài tham dự #144 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Đã rút