kaken01 Avatar

Các bài tham dự của kaken01

Cho cuộc thi logo design for "visione.co"

 1. Á quân
  số bài thi 185
  Bài tham dự #185 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 161
  Bài tham dự #161 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 160
  Bài tham dự #160 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 131
  Bài tham dự #131 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 124
  Bài tham dự #124 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 120
  Bài tham dự #120 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Đã rút