shambhaviholay Avatar

Các bài tham dự của shambhaviholay

Cho cuộc thi logo design for "visione.co"

 1. Á quân
  số bài thi 169
  Bài tham dự #169 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 150
  Bài tham dự #150 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 148
  Bài tham dự #148 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích