winarto2012 Avatar

Các bài tham dự của winarto2012

Cho cuộc thi logo design for "visione.co"

 1. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 138
  Bài tham dự #138 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 107
  Bài tham dự #107 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi logo design for "visione.co"
  Đã rút