Logo Design for Webdesign/webdeveloper Company

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $25
 • Các bài thi đã nhận: 70
 • Người chiến thắng: Monirjoy

Tóm tắt cuộc thi

The name of the company is teignbridgemedia <-MUST BE INCLUDED

We need a logo design for a web design / developers company

We would like a punch line below the logo stating "Magento Specialists" or Magento Business Solution Partner"

Feel free to word your own punchline to appear below the logo as you see fit with the logo.

Suggestion to use different colors for teignbridge and media

We are open to all ideas

Things to note
The company will specialise with magento 2
Its a UK based company in Devon
We would like the files in illustrator or ps including layers

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!