Logo Design for Yellpedia.com

  • Trạng thái: Closed
  • Giải thưởng: $290
  • Các bài thi đã nhận: 44
  • Người thắng cuộc: itcostin

Tóm tắt cuộc thi

Soon to be launched website. The first wiki that's also a Yellow [url removed, login to view] for something that seems familiar (like the walking fingers, which is in the public domain in the USA) so people know what the website is -- but also unique in someway. Imagine Yelp and Wikipedia having a baby -- then design a logo for that baby.

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

  • itcostin
    itcostin
    • cách đây 5 năm

    Tank you for observation. Costin

    • cách đây 5 năm
  • ImArtist
    ImArtist
    • cách đây 5 năm

    May i have your feedback on #31? Thanks

    • cách đây 5 năm
    1. ImArtist
      ImArtist
      • cách đây 5 năm

      Hey ya i just noticed it. Mine is also showing 31 here but actually its #32 :D

      • cách đây 5 năm
    2. marionvito18
      marionvito18
      • cách đây 5 năm

      XD

      • cách đây 5 năm
  • marionvito18
    marionvito18
    • cách đây 5 năm

    please check #31, Thank You

    • cách đây 5 năm
  • marionvito18
    marionvito18
    • cách đây 5 năm

    please check #30, thank you...

    • cách đây 5 năm
  • won7
    won7
    • cách đây 5 năm

    feedback #29

    • cách đây 5 năm
  • pachomoya
    pachomoya
    • cách đây 5 năm

    #27 #28

    • cách đây 5 năm
  • pachomoya
    pachomoya
    • cách đây 5 năm

    Please check and feedback #23 #24 #25 , regards

    • cách đây 5 năm
  • pandojevito
    pandojevito
    • cách đây 5 năm

    please check #26 thanks! :D

    • cách đây 5 năm
  • itcostin
    itcostin
    • cách đây 5 năm

    please check #14, #15. Thanks

    • cách đây 5 năm
  • can28
    can28
    • cách đây 5 năm

    Please check #12. Thanks

    • cách đây 5 năm
  • sirrom
    sirrom
    • cách đây 5 năm

    please check #10. thanks - sirrom

    • cách đây 5 năm
  • alfamdq
    alfamdq
    • cách đây 5 năm

    if you like any #5 #6 #7 #8 #9 i'll go ahead with different colors and some effects...

    • cách đây 5 năm
  • alfamdq
    alfamdq
    • cách đây 5 năm

    ignore #4, (from another contest) sorry

    • cách đây 5 năm
  • JamesLa86
    JamesLa86
    • cách đây 5 năm

    Feedback please on entry #3

    • cách đây 5 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

    Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!