Logo for a new clothing store - The Pallet

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $30
 • Các bài thi đã nhận: 18

Tóm tắt cuộc thi

A new boutique style store bringing a "natural beauty" & "cali girl" feel to suburban midwest cities. The feel of the clothing in the store resembles the styles of Anthropoligie, Brandy Melville, and Franchesca's. The interior of the store is a industrial rustic design involving old wood pallets for decor and displaying of the clothes.

Adjustment* - Now considering options using "The Palette" Currently debating between the two options.

I would like the logo to read "The Pallet". One idea I had was a paint brush feel with pastel colors, maybe fading from color to color to include the "color palette" idea as well. Could also be one color and strong resembling the industrial vibe.

The logo will be used on merchandise tags, signage, and stickers for shopping bags.

Looking forward to seeing the designs!

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!