Logo for broadcast company

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $100
  • Các bài thi đã nhận: 3
  • Người chiến thắng: jannatun394

Tóm tắt cuộc thi

We are a company specialised in live streaming / broadcasting. Currently we have a simple logo with just our name and a simble icon. We would love to see new designs, still simple that would make our name a more powerful company. Impact full.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • rashedkhan11919
    rashedkhan11919
    • cách đây 1 tháng

    Please check #968 #969 #970 #971

    • cách đây 1 tháng
  • nazninnahar2409
    nazninnahar2409
    • cách đây 2 tháng

    Please check #784

    • cách đây 2 tháng
  • nazninnahar2409
    nazninnahar2409
    • cách đây 2 tháng

    Please check #777 #779 #783

    • cách đây 2 tháng
  • sumi47
    sumi47
    • cách đây 2 tháng

    Kindly Check #467

    • cách đây 2 tháng
  • mwajidsabir786
    mwajidsabir786
    • cách đây 2 tháng

    #419

    • cách đây 2 tháng
  • mwajidsabir786
    mwajidsabir786
    • cách đây 2 tháng

    #418

    • cách đây 2 tháng
  • mwajidsabir786
    mwajidsabir786
    • cách đây 2 tháng

    Please check #416 #417

    • cách đây 2 tháng
  • monasharma848
    monasharma848
    • cách đây 2 tháng

    Kindly Check #404

    • cách đây 2 tháng
  • poshgraph
    poshgraph
    • cách đây 2 tháng

    Sir please check my entry #306

    • cách đây 2 tháng
  • sumi47
    sumi47
    • cách đây 2 tháng

    Please Check #279

    • cách đây 2 tháng
  • rayhankabir100k
    rayhankabir100k
    • cách đây 2 tháng

    Please Check#263

    • cách đây 2 tháng
  • zubairsfc
    zubairsfc
    • cách đây 2 tháng

    Hi sir I am a logo designer Please check my profile portfolio https://www.freelancer.com/u/zubairsfc if like my profile please contact me private message and quick response and please directly hire and recommend i am always online i am waiting for feedback now Thanks.

    • cách đây 2 tháng
  • rayhankabir100k
    rayhankabir100k
    • cách đây 2 tháng

    Please Check#194

    • cách đây 2 tháng
  • CONTROLGAZA
    CONTROLGAZA
    • cách đây 2 tháng

    Welcome, these are my entries, see them and put your evaluation on them, and I am ready to modify them to suit you#157 #164#167#168

    • cách đây 2 tháng
  • Alauddin0186
    Alauddin0186
    • cách đây 2 tháng

    Please Check#158

    • cách đây 2 tháng
  • rayhankabir100k
    rayhankabir100k
    • cách đây 2 tháng

    Please Check #123 , feedback is welcome

    • cách đây 2 tháng
  • vs47
    vs47
    • cách đây 2 tháng

    Please Check #52 , feedback is welcome, all changes are available, for easier and faster communication feel free to contact me via CHAT option. thanks

    Click on my name and check out my profile, work...

    • cách đây 2 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!