Logo for construction development

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $250
 • Các bài thi đã nhận: 5528
 • Người chiến thắng: lizaakter1997

Tóm tắt cuộc thi

Logo for Construction Development

Please no houses in the design ! Thank you

- I am looking for a creative designer to create a logo for my construction development project.
- The project name is Diviner Development
- I have a vague idea of the design elements - looking for a creative, clean logo with your creative style.
- I am open to the designer's creativity and suggestions for the color scheme.
- The ideal candidate should have experience in logo design and be able to bring my vision to life.
- Strong communication skills and the ability to collaborate are essential.
- The final logo should be professional and visually appealing, representing the construction development industry.
- This logo is for large commercial and luxury development.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Liza is very repsonsive and made the requested canges in a timly matter for the company logo. Thank you!”

Hình ảnh hồ sơ trennerg, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!