Logo for Entertainment Magazine - 05/06/2023 04:57 EDT

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: ₹1000
 • Các bài thi đã nhận: 139
 • Người chiến thắng: KKUMAR108

Tóm tắt cuộc thi

I am in need of a logo for my entertainment magazine and I am looking for a designer who can create a modern and sleek design. The ideal color scheme for this logo would be bright and vibrant, and I would prefer if the logo only included typography.

Magazine Name Is: Streaming Stars (Celebrating OTT Talent)

Skills and experience needed for this job include:

- Experience in logo design
- Proficiency in typography design
- Knowledge of color theory and color schemes
- Ability to create modern and sleek designs
- Attention to detail to ensure the logo is visually appealing and professional

If you possess these skills and have a portfolio that showcases your previous work, please submit a proposal for this project.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • Morsalin05
  Morsalin05
  • cách đây 3 tháng

  copy logo win,,,,,lol

  • cách đây 3 tháng
 • nakibuddin90
  nakibuddin90
  • cách đây 3 tháng

  #91 , #95 check it.

  • cách đây 3 tháng
 • Tikahzaini1
  Tikahzaini1
  • cách đây 3 tháng

  Hi, please check my entry #88

  • cách đây 3 tháng
 • athrhjunaidi
  athrhjunaidi
  • cách đây 3 tháng

  Hi, please check, review and rate my entry #87 . I made this design based on the criteria that you been looking for. I am looking forward for your feedback. Would be appreciate if you give me some star. Thank you.

  • cách đây 3 tháng
 • Majeeddajal
  Majeeddajal
  • cách đây 3 tháng

  #76

  • cách đây 3 tháng
 • Majeeddajal
  Majeeddajal
  • cách đây 3 tháng

  #73

  • cách đây 3 tháng
 • Majeeddajal
  Majeeddajal
  • cách đây 3 tháng

  Hope you like the design. If you need any changes please let me know. Your feedback will be highly appreciated.

  • cách đây 3 tháng
 • shalkaraza51
  shalkaraza51
  • cách đây 3 tháng

  See #59 also once please

  • cách đây 3 tháng
 • shalkaraza51
  shalkaraza51
  • cách đây 3 tháng

  Hlo, take a look at #51

  • cách đây 3 tháng
 • NurhazieraNajwa7
  NurhazieraNajwa7
  • cách đây 3 tháng

  Hi, take a look at #16 . Do give me some star ratings, thank you !

  • cách đây 3 tháng
 • asemezpihava
  asemezpihava
  • cách đây 3 tháng

  Please check #7

  • cách đây 3 tháng
 • gameruzair25
  gameruzair25
  • cách đây 3 tháng

  Hey tap on my entry you will be find a chat options i will give you revisions and variations on it thanks

  • cách đây 3 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!