logo for investment knowledge application

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $100
  • Các bài thi đã nhận: 45
  • Người chiến thắng: elgopi

Tóm tắt cuộc thi

I need a logo that can be used for my iPad application (both icon and splash page) and website. The name of the application is "reason investments". I've attached an image of a color and font that I like, but the designer should not feel that he/she is limited to these.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • sultandesign
    sultandesign
    • cách đây 5 năm

    Please check my private massage. thanks

    • cách đây 5 năm
  • 5zones
    5zones
    • cách đây 5 năm

    Hi CH, Please Check #32 and Feedback Please. Thnks...

    • cách đây 5 năm
  • 5zones
    5zones
    • cách đây 5 năm

    Hi CH, Please Check #30 and Feedback Please. Thnks...

    • cách đây 5 năm
  • sultandesign
    sultandesign
    • cách đây 5 năm

    Please check my design #23 #22 #24 and #25 thanks

    • cách đây 5 năm
  • sultandesign
    sultandesign
    • cách đây 5 năm

    Please check my design #23 #22 #24 and #25 thanks

    • cách đây 5 năm
  • Braziltranslator
    Braziltranslator
    • cách đây 5 năm

    also designs #8 #9 and #10 any changes don´t hesitate to ask me (in private please), thanks.

    • cách đây 5 năm
  • Braziltranslator
    Braziltranslator
    • cách đây 5 năm

    Best regards, please rate and give some feedback (in private) about my design #7 .Thank you in advance.

    • cách đây 5 năm
  • casdesignstudio
    casdesignstudio
    • cách đây 5 năm

    please check #4 and rate. Thanks

    • cách đây 5 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!