Logo for Let's Learn Solar

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $150
 • Các bài thi đã nhận: 985

Tóm tắt cuộc thi

I need an expert in creating a minimalist yet outstanding logo for my company, Let's Learn Solar. The primary goal of the logo is to establish our brand identity.

The Ideal Candidate:
- Expert in modern/minimalist logo design
- A portfolio of compelling, relevant work
- Great communication skills
- Ability to capture our brand's identity in the design

Key Guidelines:
- The design should be minimalist/modern
- It should clearly communicate what our brand is about
- The logo should be unique and distinct

The final logo will go a long way in establishing our company's brand identity and appeal to our target audience. Therefore, creativity and attention to detail are paramount.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!