Logo for Magazine Delivery - Distribution Company

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $100
 • Các bài thi đã nhận: 133
 • Người chiến thắng: Sehban96

Tóm tắt cuộc thi

Our company do magazine distribution in Turkey. We have 60 different brands and we deliver to super markets, bookstores, malls and many places.

In our logo we have 2 main idea.

1) Magazine
2) Delivery

So your logo should focus on those 2 things. You can choose any color you want. Our logo should not be too complex. It should be modern looking and simple.

Our brand is "KDD"
Full Name: (K)ültür (D)ergi (D)ağıtım

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • Renovatis13a
  Renovatis13a
  • cách đây 3 năm

  Congratulations

  • cách đây 3 năm
  1. Sehban96
   Sehban96
   • cách đây 3 năm

   Thank you friend!

   • cách đây 3 năm
 • velimirprostran
  velimirprostran
  • cách đây 3 năm

  #143 please review

  • cách đây 3 năm
 • slcreation
  slcreation
  • cách đây 3 năm

  Please check my entries #132 #133 #134 and #135 thanks.

  • cách đây 3 năm
 • abd786vw
  abd786vw
  • cách đây 3 năm

  #129 rate and feedback plz

  • cách đây 3 năm
 • evergrafix
  evergrafix
  • cách đây 3 năm

  Please check entry # 127 & #128 thanks

  • cách đây 3 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 3 năm

  #114

  • cách đây 3 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 3 năm

  #105

  • cách đây 3 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 3 năm

  #106

  • cách đây 3 năm
 • rerdogan
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  Hi everybody! Thanks everybody's effort. I have an idea , as a feeling of logistic and distribution can you guys use a bird? I think bird can make us feeling of logistics. It can be cool..

  • cách đây 3 năm
  1. rerdogan
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   my favorite bird is chauhan chicks :)

   • cách đây 3 năm
  2. viju3iyer
   viju3iyer
   • cách đây 3 năm

   Hi.. I have searched Google for 'chauhan chicks' but didnt find anything.. Can you please post a link here with the reference bird image.. Thank You..

   • cách đây 3 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 3 năm

  #105

  • cách đây 3 năm
 • onneti2013
  onneti2013
  • cách đây 3 năm

  Please check #103 , thank.

  • cách đây 3 năm
 • onneti2013
  onneti2013
  • cách đây 3 năm

  Thanks for the invitation, in a few minutes I send my entry for the contest.

  • cách đây 3 năm
 • lenssens
  lenssens
  • cách đây 3 năm

  #93

  • cách đây 3 năm
 • Creator52
  Creator52
  • cách đây 3 năm

  please check and feed back, # 90

  • cách đây 3 năm
 • ismaeeltanvir
  ismaeeltanvir
  • cách đây 3 năm

  #86

  • cách đây 3 năm
 • ismaeeltanvir
  ismaeeltanvir
  • cách đây 3 năm

  #84

  • cách đây 3 năm
 • propeller215
  propeller215
  • cách đây 3 năm

  Thanks for the invite, I will work on it!

  • cách đây 3 năm
  1. rerdogan
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   your welcome!

   • cách đây 3 năm
  2. Babubiswas
   Babubiswas
   • cách đây 3 năm

   rerdogan sir ............. thank you for invite your contest

   • cách đây 3 năm
 • Babubiswas
  Babubiswas
  • cách đây 3 năm

  thank you for invite your contest

  • cách đây 3 năm
 • masimpk
  masimpk
  • cách đây 3 năm

  #73

  • cách đây 3 năm
 • ismaeeltanvir
  ismaeeltanvir
  • cách đây 3 năm

  #65

  • cách đây 3 năm
 • ismaeeltanvir
  ismaeeltanvir
  • cách đây 3 năm

  #64

  • cách đây 3 năm
 • ismaeeltanvir
  ismaeeltanvir
  • cách đây 3 năm

  #40

  • cách đây 3 năm
 • strezout7z
  strezout7z
  • cách đây 3 năm

  #28

  • cách đây 3 năm
 • rerdogan
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  I will start to give feedbacks and rating soon. Now i am looking for more creative works..

  • cách đây 3 năm
 • StefanMoisac
  StefanMoisac
  • cách đây 3 năm

  @ contest holder: hi there, thx for the invite, could you please show us what kind of transportation do you use for your deliveries, thank you, have a nice day!

  • cách đây 3 năm
  1. rerdogan
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   Hi Stefan
   Thank you for your interest.. I would love to see a bird for deliveries.. :)

   • cách đây 3 năm
 • SergiuDorin
  SergiuDorin
  • cách đây 3 năm

  Check #53 #54.Thanks!

  • cách đây 3 năm
 • muhammadtoha58
  muhammadtoha58
  • cách đây 3 năm

  please #guaranteed

  • cách đây 3 năm
 • flowkai
  flowkai
  • cách đây 3 năm

  #29

  • cách đây 3 năm
 • pr3stige
  pr3stige
  • cách đây 3 năm

  feedback #3

  • cách đây 3 năm
 • JasonMarshal2015
  JasonMarshal2015
  • cách đây 3 năm

  please check #18 and #19 thanks

  • cách đây 3 năm
 • maryumayub
  maryumayub
  • cách đây 3 năm

  Please check entry 13.

  • cách đây 3 năm
 • rerdogan
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  Please do not make old fashioned logo :) Thanks..

  • cách đây 3 năm
  1. rerdogan
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   :) you r right

   • cách đây 3 năm
  2. rasheechauhan
   rasheechauhan
   • cách đây 3 năm

   :)

   • cách đây 3 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!