1. Á quân
  số bài thi 99
  Bài tham dự #99 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for multifaceted magical cleaning and maintenance company
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 98
  Bài tham dự #98 về Graphic Design cho cuộc thi Logo for multifaceted magical cleaning and maintenance company
  Đã rút