Logo for my facilties services company

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $200
 • Các bài thi đã nhận: 3207
 • Người chiến thắng: SabinaAbedin

Tóm tắt cuộc thi

Hello there! I am in need of designing a logo for my facilities services company - Murdec Facilities Services. I am open to any kind of suggestions or ideas for a logo, so feel free to get creative! As for a color scheme, I'm open to any suggestions you may have as well. The services we offer are general maintenance contracting services for our clients which are apartment block managers in Dublin city. As well as the logo, im looking for headed paper, complimentary slip and business card design please. The headed paper i will need also in PDF type format for our quotations and reports, something that we can overlay with text amd photographs. The logo will be used for email, social media, vehicle branding and workwear. I'm looking forward to seeing what you come up with!

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!