Logo for smoke shop

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $125
 • Các bài thi đã nhận: 869
 • Người chiến thắng: tarajographic

Tóm tắt cuộc thi

“ Sprout Smokehouse”

I am looking for a talented designer to create a unique and eye-catching logo for my smoke shop. The ideal logo should be abstract and creative, reflecting the essence of my business.

Requirements:
- The logo should have a modern and minimalistic style, with a touch of abstract creativity.
- I prefer cool colors for the logo, although I am open to other color schemes.
- While I do not have any specific imagery or symbols in mind, I am open to the designer's creativity in incorporating elements related to my smoke shop.

Skills and experience:
- Experience in creating abstract and creative logos.
- Proficiency in using modern design tools and software.
- Strong understanding of color theory and the ability to create a visually appealing color palette.

If you are a skilled designer with a knack for creating unique and captivating logos, I would love to hear from you. Please include your portfolio showcasing your previous logo designs.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Great work!”

Hình ảnh hồ sơ KingTatiiii, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!