Looking to buy vector file art designs of cool lofi scenes, anime artwork. I am looking for all kinds and will award to multiple people. Looking for a set of 20 designs.

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $20
 • Các bài thi đã nhận: 73

Tóm tắt cuộc thi

I am looking to buy vector file art designs of cool lofi scenes and anime artwork. I am interested in all kinds of styles within the niche and will award the project to multiple people. I am interested in obtaining bundles of designs.

Style of Artwork:
- Lofi
- Anime
-Sexy
-Cool
-Anime Food
-Any variation of the above

Commercial Use:
- The artwork will be used for commercial purposes.

Budget:
- My budget for the set of designs is dependent upon the product.

Ideal Skills and Experience:
- Strong illustration skills in creating lofi and anime scenes
- Proficiency in creating vector file art
- Ability to deliver high-quality designs within the given budget and timeline

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!