Magento Plugin based on Google Analytics plugin

 • Trạng thái: Pending
 • Giải thưởng: €140
 • Các bài thi đã nhận: 0

Tóm tắt cuộc thi

Magento plugin must :
- Have and adminsitration page asking for client ID and showing software news loaded in XML
- Past a javascript tag on all website pages (past just under head tag)
- Ensure an ecommerce tag
- Ensure the tracking of ajax conversion funnel

We need funtionnality very close to this plugin : [url removed, login to view]
This plugin could be used as working basis.

Find attached an exemple of adminsitration page we have for wordpress plugin

Các kĩ năng được đề xuất

Bảng thông tin công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!