hilariodesign Avatar

Các bài tham dự của hilariodesign

Cho cuộc thi Make a STL file Multicolor for 3D printing

 1. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về 3D Modelling cho cuộc thi Make a STL file Multicolor for 3D printing
  3D Modelling Bài thi #9 cho Make a STL file Multicolor for 3D printing
  3D Modelling Bài thi #9 cho Make a STL file Multicolor for 3D printing
  0 Thích