Iftikhar2524 Avatar

Các bài tham dự của Iftikhar2524

Cho cuộc thi Make a STL file Multicolor for 3D printing

  1. Á quân
    số bài thi 4
    Bài tham dự #4 về 3D Modelling cho cuộc thi Make a STL file Multicolor for 3D printing
    3D Modelling Bài thi #4 cho Make a STL file Multicolor for 3D printing
    0 Thích