Make me a one page flyer

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $22
 • Các bài thi đã nhận: 146
 • Người chiến thắng: gilangyogap

Tóm tắt cuộc thi

I need a flyer targeting cash buyers in my area. I included some examples. Please use the property photos I included and incorporate our logo. Thank you.""" Cash Buyers Wanted!

Discounted Investment Properties. Handyman Specials, Cheap Fix & Flip Deals.
Get on Our VIP Buyers List


We wholesale investment properties across South, Fl and always looking to expand our cash buyers list. We only work with vetted and experienced buyers who are either using all cash, private money, or hard money.
Must have verifiable proof of funds.

Reply to this ad if you are a serious buyer, and we will get you on our ongoing, exclusive list of investment properties"

Call or Text, 786-325-9635
Atlas Investments Group""""

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“I enjoyed working with Gilang Y.”

Hình ảnh hồ sơ tony6percent, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!