Bảng thông báo công khai

  • john804
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 2 tháng

    Please remove fork and Spatula also remove the chef hat and the graphics under kitchen. Make Kitchen larger

    • cách đây 2 tháng