Mascot for an online game store and blog

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $70
  • Các bài thi đã nhận: 26
  • Người chiến thắng: Caiman02

Tóm tắt cuộc thi

** Regarding the "style" of the illustration: Please look at the attached files! **

We are looking for a Mascot for our online game store called "NyaGames" as well as our blog "NyaGame". This is the idea:

* Black Cat (Or at least dark-ish)
* Anime-styled
* Sitting
* Illustrated (point of view) from the side
* Not too much details
* Looks absent-minded or distracted
* Is using VR glasses (like Oculus Rift) 90s style (like, big ones)
* Open mouth (because the cat should be, like stated above, seem a bit derpy), no drooling tho

The idea behind that name is the cat saying "Nyaaa... games" with a shrug

Needs to be delivered as vector.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • MyPrints
    MyPrints
    • cách đây 4 năm

    Not today buddy...

    • cách đây 4 năm
  • chubi91
    chubi91
    • cách đây 4 năm

    I changed as you require, please check #29 . Thanks !

    • cách đây 4 năm
  • roystanleyc
    roystanleyc
    • cách đây 4 năm

    Please review and rate #23. Thanks!

    • cách đây 4 năm
  • GamingLogos
    GamingLogos
    • cách đây 4 năm

    #21

    • cách đây 4 năm
  • momotaros
    momotaros
    • cách đây 4 năm

    #19 please C:

    • cách đây 4 năm
  • momotaros
    momotaros
    • cách đây 4 năm

    #16 too but is an optional one C:

    • cách đây 4 năm
  • momotaros
    momotaros
    • cách đây 4 năm

    Please check #15

    • cách đây 4 năm
  • GamingLogos
    GamingLogos
    • cách đây 4 năm

    You are looking for cat with goggles or oculus rift ?

    • cách đây 4 năm
  • GamingLogos
    GamingLogos
    • cách đây 4 năm

    Please check private board message
    Thnx

    • cách đây 4 năm
  • cjjuk
    cjjuk
    • cách đây 4 năm

    No. 4 is from http://nehiko.deviantart.com/art/Steampunk-Cat-285657058

    • cách đây 4 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!