Bảng thông báo công khai

 • ada57e5ac84ebf03
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  remove the magic FX at 0:42. It's not working

  • cách đây 2 tháng
 • ada57e5ac84ebf03
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  turn music up a little bit

  • cách đây 2 tháng