ashishrajmusic Avatar

Các bài tham dự của ashishrajmusic

Cho cuộc thi Mix & Master Complete Song

 1. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Audio Production cho cuộc thi Mix & Master Complete Song
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Audio Production cho cuộc thi Mix & Master Complete Song
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Audio Production cho cuộc thi Mix & Master Complete Song
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Audio Production cho cuộc thi Mix & Master Complete Song
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Audio Production cho cuộc thi Mix & Master Complete Song
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Audio Production cho cuộc thi Mix & Master Complete Song
  Đã rút