fwajsz Avatar

Các bài tham dự của fwajsz

Cho cuộc thi Mix & Master Complete Song

 1. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Audio Production cho cuộc thi Mix & Master Complete Song
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Audio Production cho cuộc thi Mix & Master Complete Song
  Đã rút