Freelancer: andreymusic
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Mix & Master Complete Song

https://soundcloud.com/andreymusic-1/safar-1-demo/s-h7JSxqqU0Xa?si=a0a340e6857d4f8a96ce034a7fda29cf

Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

 • andreymusic
  andreymusic
  • cách đây 6 tháng

  https://soundcloud.com/andreymusic-1/safar-2demo/s-SIfnWaxxdch?si=fd008a5fa179499d82a671c0f55e46b1

  • cách đây 6 tháng
 • andreymusic
  andreymusic
  • cách đây 6 tháng

  Hi) Plz check my new link

  • cách đây 6 tháng
 • andreymusic
  andreymusic
  • cách đây 7 tháng

  https://soundcloud.com/andreymusic-1/safar-2demo/s-SIfnWaxxdch?si=fd008a5fa179499d82a671c0f55e46b1

  • cách đây 7 tháng
 • andreymusic
  andreymusic
  • cách đây 7 tháng

  Hi) My new demo)

  • cách đây 7 tháng