Bảng thông báo công khai

 • safety90
  safety90
  • cách đây 3 năm

  Yes sir .I will correct

  • cách đây 3 năm
 • wesbertsaintjust
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  only the area i indicate

  • cách đây 3 năm
 • wesbertsaintjust
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  the ad need to stay in one area.

  • cách đây 3 năm