Freelancer: safety90
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

My entry

All promotional items here can be replaced with your ads because they are made with layer mask

Bài tham dự cuộc thi #13 cho modify design and photoshop
Bài tham dự #13

Bảng thông báo công khai

 • safety90
  safety90
  • cách đây 3 năm

  Ok sir

  • cách đây 3 năm
 • wesbertsaintjust
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  please improve your work

  • cách đây 3 năm
 • wesbertsaintjust
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  I just update the brief with new content to add. please include the new content.

  • cách đây 3 năm
 • wesbertsaintjust
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  please use the two cards provided file name sample front and sample back

  • cách đây 3 năm
 • wesbertsaintjust
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  it's a good start.

  • cách đây 3 năm

Xem thêm bình luận Đang xử lí...